จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

ยุคสมัย-จารึกสมัยล้านนาภายใต้สยาม-พระยาพุทธวงศ์

จำนวน 12 รายการ

1. จารึกฐานพระพุทธรูปประทับยืน ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน เลขทะเบียน ๘๒/๒๕๒๓ อ่านต่อ >
2. จารึกฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย วัดพระธาตุแช่แห้ง ๑ (นน. ๒๘) อ่านต่อ >
3. จารึกเจ้าอารามคันธะ อ่านต่อ >
4. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดนาราบ ๑ อ่านต่อ >
5. จารึกบนแผ่นอิฐวัดนาราบ ๑ อ่านต่อ >
6. จารึกบนแผ่นอิฐวัดนาราบ ๒ อ่านต่อ >
7. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดเชียงของ ๘ อ่านต่อ >
8. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดศรีบุญเรือง ๒ (น่าน-อำเภอนาน้อย) อ่านต่อ >
9. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดศรีบุญเรือง ๖ (น่าน-อำเภอนาน้อย) อ่านต่อ >
10. จารึกการสร้างฉัตร อ่านต่อ >
11. จารึกวัดพระธาตุลำปางหลวง ๒ อ่านต่อ >
12. จารึกวัดคะตึกเชียงมั่น อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170