จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

ยุคสมัย-จารึกสมัยล้านนาภายใต้สยาม

จำนวน 134 รายการ

31. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดดอกคำ ๒ อ่านเพิ่มเติม >
32. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดดอกคำ ๓ อ่านเพิ่มเติม >
33. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดดอกคำ ๕ อ่านเพิ่มเติม >
34. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดดอกคำ ๔ อ่านเพิ่มเติม >
35. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดดอกคำ ๖ อ่านเพิ่มเติม >
36. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดดอกคำ ๗ อ่านเพิ่มเติม >
37. จารึกฐานพระเสตังคมณี อ่านเพิ่มเติม >
38. จารึกฝาหีบพระธรรมวัดดอนไชย อ่านเพิ่มเติม >
39. จารึกบนผ้าพระบฏวัดนาเตา อ่านเพิ่มเติม >
40. จารึกพระพุทธบาทไม้มุก อ่านเพิ่มเติม >
41. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดพันเตา ๒ อ่านเพิ่มเติม >
42. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดพันเตา ๓ อ่านเพิ่มเติม >
43. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดสำเภา ๑ อ่านเพิ่มเติม >
44. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดหมื่นล้าน ๔ อ่านเพิ่มเติม >
45. จารึกวัดโป่งคำ อ่านเพิ่มเติม >
46. จารึกวัดดอนไชย อ่านเพิ่มเติม >
47. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดนาน้อย ๑ (พระเจ้าทองทิพย์) อ่านเพิ่มเติม >
48. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดนาน้อย ๒ อ่านเพิ่มเติม >
49. จารึกวัดศรีเกิด (เชียงใหม่) อ่านเพิ่มเติม >
50. จารึกหน้าอุโบสถวัดพระสิงห์ อ่านเพิ่มเติม >
51. จารึกเจ้าอารามคันธะ อ่านเพิ่มเติม >
52. จารึกอาคันตุกะอาราม อ่านเพิ่มเติม >
53. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดนาน้อย ๕ อ่านเพิ่มเติม >
54. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดนาราบ ๑ อ่านเพิ่มเติม >
55. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดนาราบ ๒ อ่านเพิ่มเติม >
56. จารึกบนแผ่นอิฐวัดนาราบ ๑ อ่านเพิ่มเติม >
57. จารึกบนแผ่นอิฐวัดนาราบ ๒ อ่านเพิ่มเติม >
58. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดนาราบ ๓ อ่านเพิ่มเติม >
59. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดนาราบ ๔ อ่านเพิ่มเติม >
60. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดนาราบ ๕ อ่านเพิ่มเติม >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170