จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

ยุคสมัย-จารึกสมัยล้านนาภายใต้สยาม

จำนวน 134 รายการ

31. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดดอกคำ ๒ อ่านต่อ >
32. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดดอกคำ ๓ อ่านต่อ >
33. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดดอกคำ ๕ อ่านต่อ >
34. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดดอกคำ ๔ อ่านต่อ >
35. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดดอกคำ ๖ อ่านต่อ >
36. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดดอกคำ ๗ อ่านต่อ >
37. จารึกฐานพระเสตังคมณี อ่านต่อ >
38. จารึกฝาหีบพระธรรมวัดดอนไชย อ่านต่อ >
39. จารึกบนผ้าพระบฏวัดนาเตา อ่านต่อ >
40. จารึกพระพุทธบาทไม้มุก อ่านต่อ >
41. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดพันเตา ๒ อ่านต่อ >
42. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดพันเตา ๓ อ่านต่อ >
43. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดสำเภา ๑ อ่านต่อ >
44. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดหมื่นล้าน ๔ อ่านต่อ >
45. จารึกวัดโป่งคำ อ่านต่อ >
46. จารึกวัดดอนไชย อ่านต่อ >
47. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดนาน้อย ๑ (พระเจ้าทองทิพย์) อ่านต่อ >
48. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดนาน้อย ๒ อ่านต่อ >
49. จารึกวัดศรีเกิด (เชียงใหม่) อ่านต่อ >
50. จารึกหน้าอุโบสถวัดพระสิงห์ อ่านต่อ >
51. จารึกเจ้าอารามคันธะ อ่านต่อ >
52. จารึกอาคันตุกะอาราม อ่านต่อ >
53. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดนาน้อย ๕ อ่านต่อ >
54. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดนาราบ ๑ อ่านต่อ >
55. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดนาราบ ๒ อ่านต่อ >
56. จารึกบนแผ่นอิฐวัดนาราบ ๑ อ่านต่อ >
57. จารึกบนแผ่นอิฐวัดนาราบ ๒ อ่านต่อ >
58. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดนาราบ ๓ อ่านต่อ >
59. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดนาราบ ๔ อ่านต่อ >
60. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดนาราบ ๕ อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170