จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

ยุคสมัย-จารึกสมัยล้านนาภายใต้สยาม

จำนวน 134 รายการ

1. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดสถาน ๓ อ่านต่อ >
2. จารึกขอบบานประตูวิหารหลวง (อุโบสถ) วัดบุญยืน อ่านต่อ >
3. จารึกเจ้าอัตถวรราชสร้างวิหาร อ่านต่อ >
4. จารึกสุวรรณปราสาท อ่านต่อ >
5. จารึกกังสดาล อ่านต่อ >
6. จารึกฐานซุ้มพระแผงมุกวัดผ้าขาว อ่านต่อ >
7. จารึกฐานพระพุทธรูปประทับยืน ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน เลขทะเบียน ๘๒/๒๕๒๓ อ่านต่อ >
8. จารึกฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน เลขทะเบียน ๑๕๔/๒๕๒๓ อ่านต่อ >
9. จารึกฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย วัดพระธาตุแช่แห้ง ๒ (นน. ๓๓) อ่านต่อ >
10. จารึกฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน เลขทะเบียน ๑๐๘/๒๕๒๓ อ่านต่อ >
11. จารึกฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน เลขทะเบียน ๑๖๒/๒๕๒๓ อ่านต่อ >
12. จารึกฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน เลขทะเบียน ๒๒/๒๕๒๓ อ่านต่อ >
13. จารึกฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน เลขทะเบียน ๑๙๕/๒๕๒๓ อ่านต่อ >
14. จารึกฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน เลขทะเบียน ๒๓/๒๕๒๔ อ่านต่อ >
15. จารึกฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน เลขทะเบียน ๒๖๖/๒๕๒๓ อ่านต่อ >
16. จารึกฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน เลขทะเบียน ๓๑๐/๒๕๒๓ อ่านต่อ >
17. จารึกฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน เลขทะเบียน ๓๑๖/๒๕๒๓ อ่านต่อ >
18. จารึกฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน เลขทะเบียน ๙๖/๒๕๒๓ อ่านต่อ >
19. จารึกฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย วัดพระธาตุแช่แห้ง ๑ (นน. ๒๘) อ่านต่อ >
20. จารึกฐานพระพุทธรูปปางสมาธิ ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน เลขทะเบียน ๓๒๔/๒๕๒๓ อ่านต่อ >
21. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดควรค่าม้า ๒ อ่านต่อ >
22. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดควรค่าม้า ๓ อ่านต่อ >
23. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดควรค่าม้า ๔ อ่านต่อ >
24. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดควรค่าม้า ๕ อ่านต่อ >
25. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดช่างแต้ม ๒ อ่านต่อ >
26. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดช่างแต้ม ๓ อ่านต่อ >
27. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดช่างแต้ม ๔ อ่านต่อ >
28. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดดวงดี ๒ อ่านต่อ >
29. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดดวงดี ๓ อ่านต่อ >
30. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดดอกคำ ๑ อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170