จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

ยุคสมัย-จารึกสมัยล้านนาภายใต้สยาม

จำนวน 134 รายการ

1. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดสถาน 3 อ่านต่อ >
2. จารึกขอบบานประตูวิหารหลวง (อุโบสถ) วัดบุญยืน อ่านต่อ >
3. จารึกเจ้าอัตถวรราชสร้างวิหาร อ่านต่อ >
4. จารึกสุวรรณปราสาท อ่านต่อ >
5. จารึกกังสดาล อ่านต่อ >
6. จารึกฐานซุ้มพระแผงมุกวัดผ้าขาว อ่านต่อ >
7. จารึกฐานพระพุทธรูปประทับยืน ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน เลขทะเบียน 82/2523 อ่านต่อ >
8. จารึกฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน เลขทะเบียน 154/2523 อ่านต่อ >
9. จารึกฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย วัดพระธาตุแช่แห้ง 2 (นน. 33) อ่านต่อ >
10. จารึกฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน เลขทะเบียน 108/2523 อ่านต่อ >
11. จารึกฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน เลขทะเบียน 162/2523 อ่านต่อ >
12. จารึกฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน เลขทะเบียน 22/2523 อ่านต่อ >
13. จารึกฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน เลขทะเบียน 195/2523 อ่านต่อ >
14. จารึกฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน เลขทะเบียน 23/2524 อ่านต่อ >
15. จารึกฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน เลขทะเบียน 266/2523 อ่านต่อ >
16. จารึกฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน เลขทะเบียน 310/2523 อ่านต่อ >
17. จารึกฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน เลขทะเบียน 316/2523 อ่านต่อ >
18. จารึกฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน เลขทะเบียน 96/2523 อ่านต่อ >
19. จารึกฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย วัดพระธาตุแช่แห้ง 1 (นน. 28) อ่านต่อ >
20. จารึกฐานพระพุทธรูปปางสมาธิ ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน เลขทะเบียน 324/2523 อ่านต่อ >
21. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดควรค่าม้า 2 อ่านต่อ >
22. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดควรค่าม้า 3 อ่านต่อ >
23. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดควรค่าม้า 4 อ่านต่อ >
24. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดควรค่าม้า 5 อ่านต่อ >
25. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดช่างแต้ม 2 อ่านต่อ >
26. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดช่างแต้ม 3 อ่านต่อ >
27. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดช่างแต้ม 4 อ่านต่อ >
28. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดดวงดี 2 อ่านต่อ >
29. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดดวงดี 3 อ่านต่อ >
30. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดดอกคำ 1 อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170