จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

ยุคสมัย-จารึกสมัยล้านนาภายใต้พม่า-สาวถีนรตรามังซอศรีมังสรธาช่อ

จำนวน 9 รายการ

1. จารึกนางแสนพลัวสร้างพระพุทธรูปไสยาสน์ อ่านเพิ่มเติม >
2. จารึกฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร อ่านเพิ่มเติม >
3. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดชัยพระเกียรติ ๓ อ่านเพิ่มเติม >
4. จารึกวัดเชียงมั่น อ่านเพิ่มเติม >
5. จารึกบนระฆังวัดพระสิงห์ อ่านเพิ่มเติม >
6. จารึกฐานพระฤาษีวัชมฤค อ่านเพิ่มเติม >
7. จารึกวัดเกตการาม อ่านเพิ่มเติม >
8. จารึกหมื่นชลูนจ่าสร้างพระพุทธรูป อ่านเพิ่มเติม >
9. จารึกฐานพระพุทธรูปไสยาสน์วัดเกาะวาลุการาม อ่านเพิ่มเติม >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170