จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

ยุคสมัย-จารึกสมัยล้านนาภายใต้พม่า-สาวถีนรตรามังซอศรีมังสรธาช่อ

จำนวน 9 รายการ

1. จารึกนางแสนพลัวสร้างพระพุทธรูปไสยาสน์ อ่านต่อ >
2. จารึกฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร อ่านต่อ >
3. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดชัยพระเกียรติ 3 อ่านต่อ >
4. จารึกวัดเชียงมั่น อ่านต่อ >
5. จารึกบนระฆังวัดพระสิงห์ อ่านต่อ >
6. จารึกฐานพระฤาษีวัชมฤค อ่านต่อ >
7. จารึกวัดเกตการาม อ่านต่อ >
8. จารึกหมื่นชลูนจ่าสร้างพระพุทธรูป อ่านต่อ >
9. จารึกฐานพระพุทธรูปไสยาสน์วัดเกาะวาลุการาม อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170