จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

ยุคสมัย-จารึกสมัยล้านนาภายใต้พม่า

จำนวน 28 รายการ

1. จารึกนางแสนพลัวสร้างพระพุทธรูปไสยาสน์ อ่านเพิ่มเติม >
2. จารึกพระธาตุเจ้าเสด็จฯ อ่านเพิ่มเติม >
3. จารึกฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร อ่านเพิ่มเติม >
4. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดชัยพระเกียรติ ๓ อ่านเพิ่มเติม >
5. จารึกฐานพระเสตังคมณี อ่านเพิ่มเติม >
6. จารึกวัดเชียงมั่น อ่านเพิ่มเติม >
7. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดชัยพระเกียรติ ๑ อ่านเพิ่มเติม >
8. จารึกบนระฆังวัดพระสิงห์ อ่านเพิ่มเติม >
9. จารึกเจ้าแสนดาบเรือนหน่อแก้ว อ่านเพิ่มเติม >
10. จารึกวัดเชียงสา อ่านเพิ่มเติม >
11. จารึกในวิหารจำลองวัดดอนไชย อ่านเพิ่มเติม >
12. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดนาน้อย ๓ อ่านเพิ่มเติม >
13. จารึกฐานพระฤาษีวัชมฤค อ่านเพิ่มเติม >
14. จารึกพญาแสนหลวงพิงไชย อ่านเพิ่มเติม >
15. จารึกวัดเกตการาม อ่านเพิ่มเติม >
16. จารึกระฆังด้านขวาพระวิหารวัดพระสิงห์ อ่านเพิ่มเติม >
17. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดหัวทุ่ง ๖ อ่านเพิ่มเติม >
18. จารึกจุลคิรี อ่านเพิ่มเติม >
19. จารึกหมื่นชลูนจ่าสร้างพระพุทธรูป อ่านเพิ่มเติม >
20. จารึกวัดเสลารัตนบัพพตาราม (แผ่นเก่า) อ่านเพิ่มเติม >
21. จารึกวัดเสลารัตนบัพพตาราม (แผ่นใหม่) อ่านเพิ่มเติม >
22. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดวิชัย อ่านเพิ่มเติม >
23. จารึกวัดนิรัครคัทธาอาราม อ่านเพิ่มเติม >
24. จารึกวัดบ้านขามเมืองปัน อ่านเพิ่มเติม >
25. จารึกวัดผ้าขาวป้าน (วัดสุนทราราม) อ่านเพิ่มเติม >
26. จารึกวัดพระธาตุศรีจอมทอง ๑ อ่านเพิ่มเติม >
27. จารึกฐานพระพุทธรูปไสยาสน์วัดเกาะวาลุการาม อ่านเพิ่มเติม >
28. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดปางหมอปวง อ่านเพิ่มเติม >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170