จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

ยุคสมัย-จารึกสมัยล้านนา

จำนวน 391 รายการ

1. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดสถาน ๓ อ่านเพิ่มเติม >
2. จารึกขอบบานประตูวิหารหลวง (อุโบสถ) วัดบุญยืน อ่านเพิ่มเติม >
3. จารึกกษัตริย์ราชวงศ์มังราย อ่านเพิ่มเติม >
4. จารึกวัดดนลูง อ่านเพิ่มเติม >
5. จารึกวัดดอนคราม อ่านเพิ่มเติม >
6. จารึกวัดดุสิตาอาราม อ่านเพิ่มเติม >
7. จารึกกษัตริย์ผู้เป็นธรรมิกราชาธิราช อ่านเพิ่มเติม >
8. จารึกกู่บ้านค่ายเจริญ อ่านเพิ่มเติม >
9. จารึกเจ้าพันมหาดฯ อ่านเพิ่มเติม >
10. จารึกเจ้าเมืองเชริง อ่านเพิ่มเติม >
11. จารึกเจ้าเมืองท้าวมุยเชียงรายสร้างพระพุทธรูป อ่านเพิ่มเติม >
12. จารึกเจ้าสี่หมื่นผู้เป็นปู่เลี้ยง อ่านเพิ่มเติม >
13. จารึกเจ้าสี่หมื่นพยาวฝังเสมาวัดลี อ่านเพิ่มเติม >
14. จารึกเจ้าสี่หมื่นสร้างพระพุทธรูป อ่านเพิ่มเติม >
15. จารึกเจ้าหมื่นลอมงคล อ่านเพิ่มเติม >
16. จารึกเจ้าหมื่นเลี้ยงมาเป็นเจ้าสี่หมื่น อ่านเพิ่มเติม >
17. จารึกเจ้าเหนือหัวหมื่นพระญาสองแคว อ่านเพิ่มเติม >
18. จารึกเจ้าอัตถวรราชสร้างวิหาร อ่านเพิ่มเติม >
19. จารึกดวงชาตาบนส่วนยอดของใบเสมา อ่านเพิ่มเติม >
20. จารึกถ้ำจอมธรรม อ่านเพิ่มเติม >
21. จารึกนางแสนพลัวสร้างพระพุทธรูปไสยาสน์ อ่านเพิ่มเติม >
22. จารึกพระเจ้าตนหลวงเมืองพยาว อ่านเพิ่มเติม >
23. จารึกพระธาตุเจ้าเสด็จฯ อ่านเพิ่มเติม >
24. จารึกสุวรรณปราสาท อ่านเพิ่มเติม >
25. จารึกพระราชาอโศกราชฟังธรรมเทศนา อ่านเพิ่มเติม >
26. จารึกพอกคำพระเจ้าตนหลวง อ่านเพิ่มเติม >
27. จารึกพุทธรักษา อ่านเพิ่มเติม >
28. จารึกมหาสามีเจ้าญาณเทพคุณวัดบ้านดอน อ่านเพิ่มเติม >
29. จารึกมหาสุวัน (เทพมงคลเจ้า) อ่านเพิ่มเติม >
30. จารึกวัดกลางพยาว อ่านเพิ่มเติม >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170