จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

ยุคสมัย-จารึกสมัยล้านนา

จำนวน 408 รายการ

1. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดสถาน 3 อ่านต่อ >
2. จารึกขอบบานประตูวิหารหลวง (อุโบสถ) วัดบุญยืน อ่านต่อ >
3. จารึกกษัตริย์ราชวงศ์มังราย อ่านต่อ >
4. จารึกวัดดนลูง อ่านต่อ >
5. จารึกวัดดอนคราม อ่านต่อ >
6. จารึกวัดดุสิตาอาราม อ่านต่อ >
7. จารึกกษัตริย์ผู้เป็นธรรมิกราชาธิราช อ่านต่อ >
8. จารึกกู่บ้านค่ายเจริญ อ่านต่อ >
9. จารึกเจ้าพันมหาดฯ อ่านต่อ >
10. จารึกเจ้าเมืองเชริง อ่านต่อ >
11. จารึกเจ้าเมืองท้าวมุยเชียงรายสร้างพระพุทธรูป อ่านต่อ >
12. จารึกเจ้าสี่หมื่นผู้เป็นปู่เลี้ยง อ่านต่อ >
13. จารึกเจ้าสี่หมื่นพยาวฝังเสมาวัดลี อ่านต่อ >
14. จารึกเจ้าสี่หมื่นสร้างพระพุทธรูป อ่านต่อ >
15. จารึกเจ้าหมื่นลอมงคล อ่านต่อ >
16. จารึกเจ้าหมื่นเลี้ยงมาเป็นเจ้าสี่หมื่น อ่านต่อ >
17. จารึกเจ้าเหนือหัวหมื่นพระญาสองแคว อ่านต่อ >
18. จารึกเจ้าอัตถวรราชสร้างวิหาร อ่านต่อ >
19. จารึกดวงชาตาบนส่วนยอดของใบเสมา อ่านต่อ >
20. จารึกถ้ำจอมธรรม อ่านต่อ >
21. จารึกนางแสนพลัวสร้างพระพุทธรูปไสยาสน์ อ่านต่อ >
22. จารึกพระเจ้าตนหลวงเมืองพยาว อ่านต่อ >
23. จารึกพระธาตุเจ้าเสด็จฯ อ่านต่อ >
24. จารึกสุวรรณปราสาท อ่านต่อ >
25. จารึกพระราชาอโศกราชฟังธรรมเทศนา อ่านต่อ >
26. จารึกพอกคำพระเจ้าตนหลวง อ่านต่อ >
27. จารึกพุทธรักษา อ่านต่อ >
28. จารึกมหาสังฆราชาศรีตรีปิฎก อ่านต่อ >
29. จารึกมหาสามีเจ้าญาณเทพคุณวัดบ้านดอน อ่านต่อ >
30. จารึกมหาสุวัน (เทพมงคลเจ้า) อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170