จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

ยุคสมัย-จารึกสมัยรัตนโกสินทร์-รัชกาลที่ 9

จำนวน 7 รายการ

1. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดช่างแต้ม ๕ อ่านต่อ >
2. จารึกประตูสวนปรุง หลักที่ ๑ (ด้านทิศตะวันออก) อ่านต่อ >
3. จารึกประตูสวนปรุง หลักที่ ๒ (ด้านทิศตะวันตก) อ่านต่อ >
4. จารึกวัดนาราบ อ่านต่อ >
5. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดเชียงของ ๒ อ่านต่อ >
6. จารึกการปฏิสังขรณ์พระมหาชินธาตุเจ้าลำปาง อ่านต่อ >
7. จารึกขันน้ำมนต์วัดบางคาง อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170