จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

ยุคสมัย-จารึกสมัยรัตนโกสินทร์-รัชกาลที่ 5

จำนวน 241 รายการ

1. จารึกที่เสาหอระฆัง พระปฐมเจดีย์ หอที่ ๑ แผ่นที่ ๑ อ่านต่อ >
2. จารึกที่ฐานมณฑปพระคันธารราษฎร์ ๑ อ่านต่อ >
3. จารึกเขาเต่า วัดประยูรวงศาวาส ๑ อ่านต่อ >
4. จารึกวัดปรมัยยิกาวาส ๑ อ่านต่อ >
5. จารึกฉลองพระวิหารหลวงเจ้าพูเพียง อ่านต่อ >
6. จารึกซุ้มน้ำพุวงเวียนต้นโพธิ์ อ่านต่อ >
7. จารึกฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน เลขทะเบียน ๓๑๙/๒๕๒๓ อ่านต่อ >
8. จารึกที่เสาหอระฆัง พระปฐมเจดีย์ หอที่ ๑ แผ่นที่ ๒ อ่านต่อ >
9. จารึกที่เสาหอระฆัง พระปฐมเจดีย์ หอที่ ๒ แผ่นที่ ๑ อ่านต่อ >
10. จารึกที่เสาหอระฆัง พระปฐมเจดีย์ หอที่ ๑ แผ่นที่ ๔ อ่านต่อ >
11. จารึกที่เสาหอระฆัง พระปฐมเจดีย์ หอที่ ๒ แผ่นที่ ๒ อ่านต่อ >
12. จารึกที่เสาหอระฆัง พระปฐมเจดีย์ หอที่ ๒ แผ่นที่ ๓ อ่านต่อ >
13. จารึกที่เสาหอระฆัง พระปฐมเจดีย์ หอที่ ๒ แผ่นที่ ๔ อ่านต่อ >
14. จารึกที่เสาหอระฆัง พระปฐมเจดีย์ หอที่ ๓ แผ่นที่ ๑ อ่านต่อ >
15. จารึกที่เสาหอระฆัง พระปฐมเจดีย์ หอที่ ๑ แผ่นที่ ๓ อ่านต่อ >
16. จารึกที่เสาหอระฆัง พระปฐมเจดีย์ หอที่ ๓ แผ่นที่ ๒ อ่านต่อ >
17. จารึกที่เสาหอระฆัง พระปฐมเจดีย์ หอที่ ๓ แผ่นที่ ๓ อ่านต่อ >
18. จารึกที่เสาหอระฆัง พระปฐมเจดีย์ หอที่ ๓ แผ่นที่ ๔ อ่านต่อ >
19. จารึกที่เสาหอระฆัง พระปฐมเจดีย์ หอที่ ๔ แผ่นที่ ๑ อ่านต่อ >
20. จารึกที่เสาหอระฆัง พระปฐมเจดีย์ หอที่ ๔ แผ่นที่ ๒ อ่านต่อ >
21. จารึกที่เสาหอระฆัง พระปฐมเจดีย์ หอที่ ๔ แผ่นที่ ๓ อ่านต่อ >
22. จารึกที่เสาหอระฆัง พระปฐมเจดีย์ หอที่ ๔ แผ่นที่ ๔ อ่านต่อ >
23. จารึกที่เสาหอระฆัง พระปฐมเจดีย์ หอที่ ๕ แผ่นที่ ๑ อ่านต่อ >
24. จารึกที่เสาหอระฆัง พระปฐมเจดีย์ หอที่ ๕ แผ่นที่ ๒ อ่านต่อ >
25. จารึกที่เสาหอระฆัง พระปฐมเจดีย์ หอที่ ๕ แผ่นที่ ๓ อ่านต่อ >
26. จารึกที่เสาหอระฆัง พระปฐมเจดีย์ หอที่ ๕ แผ่นที่ ๔ อ่านต่อ >
27. จารึกที่เสาหอระฆัง พระปฐมเจดีย์ หอที่ ๖ แผ่นที่ ๑ อ่านต่อ >
28. จารึกที่เสาหอระฆัง พระปฐมเจดีย์ หอที่ ๖ แผ่นที่ ๒ อ่านต่อ >
29. จารึกที่เสาหอระฆัง พระปฐมเจดีย์ หอที่ ๖ แผ่นที่ ๓ อ่านต่อ >
30. จารึกที่เสาหอระฆัง พระปฐมเจดีย์ หอที่ ๖ แผ่นที่ ๔ อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170