จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

ยุคสมัย-จารึกสมัยรัตนโกสินทร์-รัชกาลที่ 3

จำนวน 1160 รายการ

1. จารึกโคลงภาพฤาษีดัดตน ท่าที่ 1 (แก้เกียจ) อ่านต่อ >
2. จารึกโคลงภาพฤาษีดัดตน ท่าที่ 16 (แก้เข่าแก้ขา) อ่านต่อ >
3. จารึกเรื่องนิรยกถา แผ่นที่ 2 อ่านต่อ >
4. จารึกเรื่องนิรยกถา แผ่นที่ 4 อ่านต่อ >
5. จารึกที่ผนังวิหารวัดสุทัศนเทพวราราม 15 (พระพุทธสุชาตะ) อ่านต่อ >
6. จารึกที่ผนังวิหารวัดสุทัศนเทพวราราม 16 (พระพุทธปิยทัสสี) อ่านต่อ >
7. จารึกที่ผนังวิหารวัดสุทัศนเทพวราราม 17 (พระพุทธอัตถทัสสี) อ่านต่อ >
8. จารึกที่ผนังวิหารวัดสุทัศนเทพวราราม 18 (พระพุทธธัมมทัสสี) อ่านต่อ >
9. จารึกที่ผนังวิหารวัดสุทัศนเทพวราราม 19 (พระพุทธสิทธัตถะ) อ่านต่อ >
10. จารึกที่ผนังวิหารวัดสุทัศนเทพวราราม 20 (พระพุทธติสสะ) อ่านต่อ >
11. จารึกที่ผนังวิหารวัดสุทัศนเทพวราราม 21 (พระพุทธปุสสะ) อ่านต่อ >
12. จารึกที่ผนังวิหารวัดสุทัศนเทพวราราม 22 (พระพุทธวิปัสสี) อ่านต่อ >
13. จารึกที่ผนังวิหารวัดสุทัศนเทพวราราม 23 (พระพุทธสิขี) อ่านต่อ >
14. จารึกที่ผนังวิหารวัดสุทัศนเทพวราราม 24 (พระพุทธเวสสภู) อ่านต่อ >
15. จารึกที่ผนังวิหารวัดสุทัศนเทพวราราม 25 (พระพุทธกกุสันธะ) อ่านต่อ >
16. จารึกที่ผนังวิหารวัดสุทัศนเทพวราราม 26 (พระพุทธโกนาคมนะ) อ่านต่อ >
17. จารึกที่ผนังวิหารวัดสุทัศนเทพวราราม 27 (พระพุทธกัสสปะ) อ่านต่อ >
18. จารึกที่ผนังวิหารวัดสุทัศนเทพวราราม 28 (พระพุทธกัสสปะและพระพุทธโคตม) อ่านต่อ >
19. จารึกเรื่องริ้วกระบวนแห่พระกฐินพยุหยาตราทางสถลมารคที่คอสองศาลาหลังเหนือ แผ่นที่ 1 อ่านต่อ >
20. จารึกเรื่องรามัญหุงข้าวทิพย์ แผ่นที่ 3 อ่านต่อ >
21. จารึกเรื่องรามัญหุงข้าวทิพย์ แผ่นที่ 2 อ่านต่อ >
22. จารึกเรื่องอสุภ 10 แผ่นที่ 2 (วินีลกะ) อ่านต่อ >
23. จารึกเรื่องอสุภ 10 แผ่นที่ 3 (วิปุพพกะ) อ่านต่อ >
24. จารึกเรื่องอสุภ 10 แผ่นที่ 8 (โลหิตกะ) อ่านต่อ >
25. จารึกเรื่องอสุภ 10 แผ่นที่ 4 (วิจฉิททกะ) อ่านต่อ >
26. จารึกเรื่องอสุภ 10 แผ่นที่ 5 (วิกขายิตกะ) อ่านต่อ >
27. จารึกเรื่องอสุภ 10 แผ่นที่ 6 (วิกขิตตกะ) อ่านต่อ >
28. จารึกเรื่องอสุภ 10 แผ่นที่ 7 (หตวิกขิตตกะ) อ่านต่อ >
29. จารึกเรื่องอสุภ 10 แผ่นที่ 9 (ปุฬวกะ) อ่านต่อ >
30. จารึกเรื่องรามัญหุงข้าวทิพย์ แผ่นที่ 1 อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170