จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

ยุคสมัย-จารึกสมัยรัตนโกสินทร์-รัชกาลที่ 3

จำนวน 989 รายการ

1. จารึกโคลงภาพฤาษีดัดตน ท่าที่ ๑ (แก้เกียจ) อ่านเพิ่มเติม >
2. จารึกโคลงภาพฤาษีดัดตน ท่าที่ ๑๖ (แก้เข่าแก้ขา) อ่านเพิ่มเติม >
3. จารึกเรื่องนิรยกถา แผ่นที่ ๒ อ่านเพิ่มเติม >
4. จารึกเรื่องนิรยกถา แผ่นที่ ๔ อ่านเพิ่มเติม >
5. จารึกเรื่องอสุภ ๑๐ แผ่นที่ ๒ (วินีลกะ) อ่านเพิ่มเติม >
6. จารึกเรื่องอสุภ ๑๐ แผ่นที่ ๓ (วิปุพพกะ) อ่านเพิ่มเติม >
7. จารึกเรื่องอสุภ ๑๐ แผ่นที่ ๘ (โลหิตกะ) อ่านเพิ่มเติม >
8. จารึกเรื่องอสุภ ๑๐ แผ่นที่ ๔ (วิจฉิททกะ) อ่านเพิ่มเติม >
9. จารึกเรื่องอสุภ ๑๐ แผ่นที่ ๕ (วิกขายิตกะ) อ่านเพิ่มเติม >
10. จารึกเรื่องอสุภ ๑๐ แผ่นที่ ๖ (วิกขิตตกะ) อ่านเพิ่มเติม >
11. จารึกเรื่องอสุภ ๑๐ แผ่นที่ ๗ (หตวิกขิตตกะ) อ่านเพิ่มเติม >
12. จารึกเรื่องอสุภ ๑๐ แผ่นที่ ๙ (ปุฬวกะ) อ่านเพิ่มเติม >
13. จารึกโคลงโลกนิติ แผ่นที่ ๘ (บทที่ ๕๐ - ๕๖) อ่านเพิ่มเติม >
14. จารึกโคลงโลกนิติ แผ่นที่ ๗ (บทที่ ๔๓ - ๔๙) อ่านเพิ่มเติม >
15. จารึกโคลงโลกนิติ แผ่นที่ ๕ (บทที่ ๒๙ - ๓๕) อ่านเพิ่มเติม >
16. จารึกโคลงโลกนิติ แผ่นที่ ๖ (บทที่ ๓๖ - ๔๒) อ่านเพิ่มเติม >
17. จารึกโคลงโลกนิติ แผ่นที่ ๔ (บทที่ ๒๒ - ๒๘) อ่านเพิ่มเติม >
18. จารึกโคลงโลกนิติ แผ่นที่ ๓ (บทที่ ๑๕ - ๒๑) อ่านเพิ่มเติม >
19. จารึกโคลงโลกนิติ แผ่นที่ ๒ (บทที่ ๘ - ๑๔) อ่านเพิ่มเติม >
20. จารึกโคลงโลกนิติ แผ่นที่ ๑ (บทที่ ๑ - ๗) อ่านเพิ่มเติม >
21. จารึกโคลงโลกนิติ แผ่นที่ ๔๐ (บทที่ ๒๗๔ - ๒๘๐) อ่านเพิ่มเติม >
22. จารึกโคลงโลกนิติ แผ่นที่ ๓๙ (บทที่ ๒๖๗ - ๒๗๓) อ่านเพิ่มเติม >
23. จารึกโคลงโลกนิติ แผ่นที่ ๓๗ (บทที่ ๒๕๓ - ๒๕๙) อ่านเพิ่มเติม >
24. จารึกโคลงโลกนิติ แผ่นที่ ๓๘ (บทที่ ๒๖๐ - ๒๖๖) อ่านเพิ่มเติม >
25. จารึกโคลงโลกนิติ แผ่นที่ ๓๖ (บทที่ ๒๔๖ - ๒๕๒) อ่านเพิ่มเติม >
26. จารึกโคลงโลกนิติ แผ่นที่ ๓๕ (บทที่ ๒๓๙ - ๒๔๕) อ่านเพิ่มเติม >
27. จารึกโคลงโลกนิติ แผ่นที่ ๓๔ (บทที่ ๒๓๒ - ๒๓๘) อ่านเพิ่มเติม >
28. จารึกโคลงโลกนิติ แผ่นที่ ๓๓ (บทที่ ๒๒๕ - ๒๓๑) อ่านเพิ่มเติม >
29. จารึกสุภาษิตพระร่วง แผ่นที่ ๕ อ่านเพิ่มเติม >
30. จารึกโคลงโลกนิติ แผ่นที่ ๓๑ (บทที่ ๒๑๑ - ๒๑๗) อ่านเพิ่มเติม >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170