จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

ยุคสมัย-จารึกสมัยรัตนโกสินทร์-รัชกาลที่ 1

จำนวน 10 รายการ

1. จารึกบนแผ่นดินเผา วัดเทพอุรุมภังค์ อ่านต่อ >
2. จารึกเจ้าอัตถวรปัญโญเสริมยอดพระธาตุแช่แห้ง อ่านต่อ >
3. จารึกฐานพระพุทธรูปประทับยืน วัดพญาวัด 1 อ่านต่อ >
4. จารึกฐานพระพุทธรูปประทับยืน วัดพญาวัด 2 อ่านต่อ >
5. จารึกหีบพระธรรม วัดบุญยืน อ่านต่อ >
6. จารึกฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัยวัดศรีบุญเรือง (น่าน-อำเภอเมือง) อ่านต่อ >
7. จารึกฐานพระพุทธรูปพิพิธภัณฑ์ขอนแก่น อ่านต่อ >
8. จารึกบนลานเงิน วัดราชบูรณะ กรุงเทพฯ อ่านต่อ >
9. จารึกเรื่องทรงสร้างวัดพระเชตุพน ครั้งรัชกาลที่ 1 อ่านต่อ >
10. จารึกที่ฐานรูปนายเรืองผู้เผาตัว อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170