จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

ยุคสมัย-จารึกสมัยรัตนโกสินทร์

จำนวน 1916 รายการ

31. จารึกที่ผนังวิหารวัดสุทัศนเทพวราราม 28 (พระพุทธกัสสปะและพระพุทธโคตม) อ่านต่อ >
32. จารึกเรื่องริ้วกระบวนแห่พระกฐินพยุหยาตราทางสถลมารคที่คอสองศาลาหลังเหนือ แผ่นที่ 1 อ่านต่อ >
33. จารึกเรื่องรามัญหุงข้าวทิพย์ แผ่นที่ 3 อ่านต่อ >
34. จารึกพระราชสาส์นสุพรรณบัฏพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 2 อ่านต่อ >
35. จารึกพระราชสาส์นสุพรรณบัฏพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก 3 อ่านต่อ >
36. จารึกพระราชสาส์นสุพรรณบัฏพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก 4 อ่านต่อ >
37. จารึกพระราชสาส์นสุพรรณบัฏพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 1 อ่านต่อ >
38. จารึกพระราชสาส์นสุพรรณบัฏพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก 2 อ่านต่อ >
39. จารึกเรื่องรามัญหุงข้าวทิพย์ แผ่นที่ 2 อ่านต่อ >
40. จารึกพระราชสาส์นสุพรรณบัฏพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก 1 อ่านต่อ >
41. จารึกเรื่องอสุภ 10 แผ่นที่ 2 (วินีลกะ) อ่านต่อ >
42. จารึกเรื่องอสุภ 10 แผ่นที่ 3 (วิปุพพกะ) อ่านต่อ >
43. จารึกเรื่องอสุภ 10 แผ่นที่ 8 (โลหิตกะ) อ่านต่อ >
44. จารึกเรื่องอสุภ 10 แผ่นที่ 4 (วิจฉิททกะ) อ่านต่อ >
45. จารึกเรื่องอสุภ 10 แผ่นที่ 5 (วิกขายิตกะ) อ่านต่อ >
46. จารึกเรื่องอสุภ 10 แผ่นที่ 6 (วิกขิตตกะ) อ่านต่อ >
47. จารึกเรื่องอสุภ 10 แผ่นที่ 7 (หตวิกขิตตกะ) อ่านต่อ >
48. จารึกเรื่องอสุภ 10 แผ่นที่ 9 (ปุฬวกะ) อ่านต่อ >
49. จารึกเพลงยาวกลบทและกลอักษร แผ่นที่ 2 (กลบทหงษคาบพวงแก้ว) อ่านต่อ >
50. จารึกเพลงยาวกลบทและกลอักษร แผ่นที่ 3 (กลบทดุริยางค์จำเรียง) อ่านต่อ >
51. จารึกเพลงยาวกลบทและกลอักษร แผ่นที่ 4 (กลบทมยุราฟ้อนหาง) อ่านต่อ >
52. จารึกเพลงยาวกลบทและกลอักษร แผ่นที่ 5 (กลบทรักร้อย) อ่านต่อ >
53. จารึกเพลงยาวกลบทและกลอักษร แผ่นที่ 6 (กลบทสร้อยสน) อ่านต่อ >
54. จารึกเพลงยาวกลบทและกลอักษร แผ่นที่ 7 (กลบทพยัฆค่ามห้วย) อ่านต่อ >
55. จารึกเพลงยาวกลบทและกลอักษร แผ่นที่ 8 (กลบทกินรเกบบัว) อ่านต่อ >
56. จารึกเพลงยาวกลบทและกลอักษร แผ่นที่ 9 (กลบทพินประสานสาย) อ่านต่อ >
57. จารึกเพลงยาวกลบทและกลอักษร แผ่นที่ 10 (กลบทตะเข็บไต่ขอน) อ่านต่อ >
58. จารึกเพลงยาวกลบทและกลอักษร แผ่นที่ 11 (กลบทเสือซ่อนเล็บ) อ่านต่อ >
59. จารึกเพลงยาวกลบทและกลอักษร แผ่นที่ 12 (กลบทสบัดสบิ้ง) อ่านต่อ >
60. จารึกเพลงยาวกลบทและกลอักษร แผ่นที่ 13 (กลบทยัติภังค์) อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170