จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

ยุคสมัย-จารึกสมัยทวารวดี

จำนวน 62 รายการ

31. จารึกบนตราดินเผา ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง ทะเบียนเลขที่ ๕๘๑/๐๙ อ่านเพิ่มเติม >
32. จารึกบนตราดินเผา ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง ทะเบียนเลขที่ ๕๘/๒๕๑๐ อ่านเพิ่มเติม >
33. จารึกบนตราดินเผา ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง ทะเบียนเลขที่ ๑๗/๔ อ่านเพิ่มเติม >
34. จารึกบนตราดินเผา ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง ทะเบียนเลขที่ ๒๐๓๒/๒๕๑๘ อ่านเพิ่มเติม >
35. จารึกบนตราดินเผา ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง ทะเบียนเลขที่ ๑๗๒๑/๒๕๑๘ อ่านเพิ่มเติม >
36. จารึกเสาแปดเหลี่ยม (ชัยนาท) อ่านเพิ่มเติม >
37. จารึกธรรมจักร (ชัยนาท) อ่านเพิ่มเติม >
38. จารึกเหรียญเงินทวารวดี (คอกช้างดิน ๑) อ่านเพิ่มเติม >
39. จารึกเหรียญเงินทวารวดี (คอกช้างดิน ๒) อ่านเพิ่มเติม >
40. จารึกเหรียญเงินทวารวดี (คอกช้างดิน ๓) อ่านเพิ่มเติม >
41. จารึกซับจำปา ๓ อ่านเพิ่มเติม >
42. จารึกบนซี่ล้อพระธรรมจักร อ่านเพิ่มเติม >
43. จารึกเมืองศรีเทพ อ่านเพิ่มเติม >
44. จารึกบนวงพระธรรมจักร อ่านเพิ่มเติม >
45. จารึกซับจำปา ๑ อ่านเพิ่มเติม >
46. จารึกบนฐานประติมากรรม อ่านเพิ่มเติม >
47. จารึกโบราณสถานหมายเลข ๐๙๙๖ อ่านเพิ่มเติม >
48. จารึกถ้ำนารายณ์ อ่านเพิ่มเติม >
49. จารึกเมืองบึงคอกช้าง ๑ อ่านเพิ่มเติม >
50. จารึกเมืองบึงคอกช้าง ๓ อ่านเพิ่มเติม >
51. จารึกเขาปุษยคีรี อ่านเพิ่มเติม >
52. จารึกซับจำปา ๒ อ่านเพิ่มเติม >
53. จารึกซับจำปา ๔ อ่านเพิ่มเติม >
54. จารึกฐานพระพุทธรูปยืนวัดมหาธาตุเมืองลพบุรี อ่านเพิ่มเติม >
55. จารึกฐานพระพุทธรูป อ่านเพิ่มเติม >
56. จารึกฐานสถูปดินเผาวัดหนองกระโดน อ่านเพิ่มเติม >
57. จารึกบนพระพิมพ์ดินเผาเมืองฟ้าแดดสูงยาง ๑ อ่านเพิ่มเติม >
58. จารึกบนพระพิมพ์ดินเผาเมืองฟ้าแดดสูงยาง ๒ อ่านเพิ่มเติม >
59. จารึกพระพิมพ์ดินเผาวัดโคกไม้เดน อ่านเพิ่มเติม >
60. จารึกพระพุทธไสยาสน์ภูเวียง อ่านเพิ่มเติม >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170