จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

ยุคสมัย-จารึกสมัยทวารวดี

จำนวน 60 รายการ

31. จารึกบนตราดินเผา ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง ทะเบียนเลขที่ ๕๘/๒๕๑๐ อ่านต่อ >
32. จารึกบนตราดินเผา ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง ทะเบียนเลขที่ ๑๗/๔ อ่านต่อ >
33. จารึกบนตราดินเผา ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง ทะเบียนเลขที่ ๒๐๓๒/๒๕๑๘ อ่านต่อ >
34. จารึกบนตราดินเผา ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง ทะเบียนเลขที่ ๑๗๒๑/๒๕๑๘ อ่านต่อ >
35. จารึกเสาแปดเหลี่ยม (ชัยนาท) อ่านต่อ >
36. จารึกธรรมจักร (ชัยนาท) อ่านต่อ >
37. จารึกเหรียญเงินทวารวดี (คอกช้างดิน ๑) อ่านต่อ >
38. จารึกเหรียญเงินทวารวดี (คอกช้างดิน ๒) อ่านต่อ >
39. จารึกเหรียญเงินทวารวดี (คอกช้างดิน ๓) อ่านต่อ >
40. จารึกซับจำปา ๓ อ่านต่อ >
41. จารึกบนซี่ล้อพระธรรมจักร อ่านต่อ >
42. จารึกบนวงพระธรรมจักร อ่านต่อ >
43. จารึกซับจำปา ๑ อ่านต่อ >
44. จารึกบนฐานประติมากรรม อ่านต่อ >
45. จารึกโบราณสถานหมายเลข ๐๙๙๖ อ่านต่อ >
46. จารึกถ้ำนารายณ์ อ่านต่อ >
47. จารึกเมืองบึงคอกช้าง ๑ อ่านต่อ >
48. จารึกเมืองบึงคอกช้าง ๓ อ่านต่อ >
49. จารึกเขาปุษยคีรี อ่านต่อ >
50. จารึกซับจำปา ๒ อ่านต่อ >
51. จารึกซับจำปา ๔ อ่านต่อ >
52. จารึกฐานพระพุทธรูปยืนวัดมหาธาตุเมืองลพบุรี อ่านต่อ >
53. จารึกฐานพระพุทธรูป อ่านต่อ >
54. จารึกฐานสถูปดินเผาวัดหนองกระโดน อ่านต่อ >
55. จารึกบนพระพิมพ์ดินเผาเมืองฟ้าแดดสูงยาง ๑ อ่านต่อ >
56. จารึกบนพระพิมพ์ดินเผาเมืองฟ้าแดดสูงยาง ๒ อ่านต่อ >
57. จารึกพระพิมพ์ดินเผาวัดโคกไม้เดน อ่านต่อ >
58. จารึกพระพุทธไสยาสน์ภูเวียง อ่านต่อ >
59. จารึกฐานรองพระธรรมจักร อ่านต่อ >
60. จารึกซับจำปา ๕ อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170