จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

ยุคสมัย-จารึกสมัยทวารวดี

จำนวน 62 รายการ

1. จารึกเมืองบึงคอกช้าง ๒ อ่านเพิ่มเติม >
2. จารึกบนพระพิมพ์ อ่านเพิ่มเติม >
3. จารึกเมืองพรหมทิน ๑ อ่านเพิ่มเติม >
4. จารึกรูปสี่เหลี่ยมอักษรปัลลวะฯ อ่านเพิ่มเติม >
5. จารึกบนตราดินเผา ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง ทะเบียนเลขที่ ๑๗๐๖/๒๕๑๘ อ่านเพิ่มเติม >
6. จารึกถ้ำฤๅษีเขางูเมืองราชบุรี อ่านเพิ่มเติม >
7. จารึกฐานพระพุทธรูปยืนวัดข่อย อ่านเพิ่มเติม >
8. จารึกบ้านวังไผ่ อ่านเพิ่มเติม >
9. จารึกบนตราดินเผา พบที่เมืองจันเสน จังหวัดนครสวรรค์ (สภาพชำรุด หักหายไปครึ่งหนึ่ง) อ่านเพิ่มเติม >
10. จารึกบนตราดินเผา ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง ทะเบียนเลขที่ ๑๖๙๔/๒๕๑๘ อ่านเพิ่มเติม >
11. จารึกบนตราดินเผา ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง ทะเบียนเลขที่ ๓/๒๐ อ่านเพิ่มเติม >
12. จารึกบนตราดินเผา พบที่เมืองจันเสน จังหวัดนครสวรรค์ เลขทะเบียน ๒๙๙๕/๓๘ อ่านเพิ่มเติม >
13. จารึกบนตราดินเผา พบที่เมืองจันเสน จังหวัดนครสวรรค์ เลขทะเบียน ๑๖๑๒/๓๖ อ่านเพิ่มเติม >
14. จารึกบนตราดินเผา พบที่เมืองจันเสน จังหวัดนครสวรรค์ (ทรงกลม สภาพชำรุด) อ่านเพิ่มเติม >
15. จารึกบนตราดินเผา พบที่เมืองจันเสน จังหวัดนครสวรรค์ (รูปคนขี่ม้า ๒ คน กำลังตีคลี) อ่านเพิ่มเติม >
16. จารึกธรรมจักร (นครปฐม) อ่านเพิ่มเติม >
17. จารึกวัดโพธิ์ร้าง อ่านเพิ่มเติม >
18. จารึกเยธมฺมาฯ บนแผ่นอิฐ (สุพรรณบุรี) อ่านเพิ่มเติม >
19. จารึกเยธมฺมาฯ บนพระพุทธรูปศิลา อ่านเพิ่มเติม >
20. จารึกเยธมฺมาฯ ๑ (ระเบียงด้านขวาองค์พระปฐมเจดีย์) อ่านเพิ่มเติม >
21. จารึกเยธมฺมาฯ ๓ (หน้าศาลเจ้าฯ) อ่านเพิ่มเติม >
22. จารึกเยธมฺมาฯ ๔ (พระองค์ภาณุฯ ๑) อ่านเพิ่มเติม >
23. จารึกเยธมฺมาฯ ๕ (พระองค์ภาณุฯ ๒) อ่านเพิ่มเติม >
24. จารึกเยธมฺมาฯ (พบ. ๒) อ่านเพิ่มเติม >
25. จารึกเยธมฺมาฯ ที่ศาลเจ้า อ่านเพิ่มเติม >
26. จารึกเยธมฺมาฯ เมืองศรีเทพ อ่านเพิ่มเติม >
27. จารึกเยธมฺมาฯ ๒ บนสถูปศิลา อ่านเพิ่มเติม >
28. จารึกเยธมฺมาฯ บนแผ่นดินเผา (สุพรรณบุรี) อ่านเพิ่มเติม >
29. จารึกวัดจันทึก อ่านเพิ่มเติม >
30. จารึกบนตราดินเผา ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง ทะเบียนเลขที่ ๒๑๕/๒๕๐๒ อ่านเพิ่มเติม >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170