จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

ยุคสมัย-จารึกสมัยขอมพระนคร-พระเจ้าสุริยวรมันที่ 1

จำนวน 10 รายการ

1. จารึกปราสาทตาเมือนธม ๕ อ่านต่อ >
2. จารึกปราสาทหินพระวิหาร ๑ อ่านต่อ >
3. จารึกปราสาทหินพิมาย ๒ อ่านต่อ >
4. จารึกพระศรีสูรยลักษมี อ่านต่อ >
5. จารึกพระเจ้าสุริยวรมันที่ ๑ อ่านต่อ >
6. จารึกวัดจงกอ อ่านต่อ >
7. จารึกวัดสระกำแพงใหญ่ อ่านต่อ >
8. จารึกวัดสุปัฏนาราม ๓ อ่านต่อ >
9. จารึกวังสวนผักกาด อ่านต่อ >
10. จารึกปราสาทโตนตวล ๑ อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170