จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

ยุคสมัย-จารึกสมัยขอมพระนคร-พระเจ้าชัยวรมันที่ 5

จำนวน 8 รายการ

1. จารึกปราสาทหินพนมรุ้ง 3 อ่านต่อ >
2. จารึกปราสาทหินพนมรุ้ง 4 อ่านต่อ >
3. จารึกปราสาทหินพนมวัน 2 อ่านต่อ >
4. จารึกเมืองเสมา อ่านต่อ >
5. จารึกอุบมุง อ่านต่อ >
6. จารึกเกษตรสมบูรณ์ อ่านต่อ >
7. จารึกปราสาทเมืองแขก 3 อ่านต่อ >
8. จารึกปราสาทหินพนมรุ้ง 5 อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170