จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

บุคคล-พระเจ้าสุริยวรมันที่ 1

จำนวน 7 รายการ

1. จารึกปราสาทตาเมือนธม ๕ อ่านเพิ่มเติม >
2. จารึกปราสาทหินพนมวัน ๒ อ่านเพิ่มเติม >
3. จารึกปราสาทหินพระวิหาร ๑ อ่านเพิ่มเติม >
4. จารึกพระศรีสูรยลักษมี อ่านเพิ่มเติม >
5. จารึกพระเจ้าสุริยวรมันที่ ๑ อ่านเพิ่มเติม >
6. จารึกวังสวนผักกาด อ่านเพิ่มเติม >
7. จารึกศาลสูงภาษาเขมร (หลักที่ ๑) อ่านเพิ่มเติม >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170