จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

บุคคล-พระมหาธรรมราชาที่ 1

จำนวน 5 รายการ

1. จารึกนครชุม อ่านต่อ >
2. จารึกวัดป่าแดง (แผ่นที่ 1) อ่านต่อ >
3. จารึกวัดป่าแดง (แผ่นที่ 2) อ่านต่อ >
4. จารึกวัดป่ามะม่วง (ภาษาบาลี) อ่านต่อ >
5. จารึกวัดป่ามะม่วง (ภาษาไทย) หลักที่ 2 อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170