จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

บุคคล-พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

จำนวน 14 รายการ

1. จารึกบนสีมาวัดราชประดิษฐ์ฯ ๙ อ่านต่อ >
2. จารึกบนสีมาวัดราชประดิษฐ์ฯ ๘ อ่านต่อ >
3. จารึกบนสีมาวัดราชประดิษฐ์ฯ ๑ อ่านต่อ >
4. จารึกบนสีมาวัดราชประดิษฐ์ฯ ๒ อ่านต่อ >
5. จารึกบนสีมาวัดราชประดิษฐ์ฯ ๓ อ่านต่อ >
6. จารึกบนสีมาวัดราชประดิษฐ์ฯ ๔ อ่านต่อ >
7. จารึกบนสีมาวัดราชประดิษฐ์ฯ ๕ อ่านต่อ >
8. จารึกบนสีมาวัดราชประดิษฐ์ฯ ๖ อ่านต่อ >
9. จารึกบนสีมาวัดราชประดิษฐ์ฯ ๗ อ่านต่อ >
10. จารึกที่พระตำหนักปั้นหย่า ๑ อ่านต่อ >
11. จารึกที่พระตำหนักปั้นหย่า ๒ อ่านต่อ >
12. จารึกที่พระตำหนักปั้นหย่า ๓ อ่านต่อ >
13. จารึกที่พระตำหนักปั้นหย่า ๔ อ่านต่อ >
14. จารึกที่ศาลาเล็กวัดบวรนิเวศฯ ๑ อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170