จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

บุคคล-พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

จำนวน 18 รายการ

1. จารึกพระราชสาส์นสุพรรณบัฏพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 2 อ่านต่อ >
2. จารึกพระราชสาส์นสุพรรณบัฏพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 1 อ่านต่อ >
3. จารึกถ้ำวิมานจักรี อ่านต่อ >
4. จารึกบนสีมาวัดราชประดิษฐ์ฯ 9 อ่านต่อ >
5. จารึกบนสีมาวัดราชประดิษฐ์ฯ 8 อ่านต่อ >
6. จารึกบนสีมาวัดราชประดิษฐ์ฯ 1 อ่านต่อ >
7. จารึกบนสีมาวัดราชประดิษฐ์ฯ 2 อ่านต่อ >
8. จารึกบนสีมาวัดราชประดิษฐ์ฯ 3 อ่านต่อ >
9. จารึกบนสีมาวัดราชประดิษฐ์ฯ 4 อ่านต่อ >
10. จารึกบนสีมาวัดราชประดิษฐ์ฯ 5 อ่านต่อ >
11. จารึกบนสีมาวัดราชประดิษฐ์ฯ 6 อ่านต่อ >
12. จารึกบนสีมาวัดราชประดิษฐ์ฯ 7 อ่านต่อ >
13. จารึกที่พระตำหนักปั้นหย่า 1 อ่านต่อ >
14. จารึกที่พระตำหนักปั้นหย่า 2 อ่านต่อ >
15. จารึกที่พระตำหนักปั้นหย่า 3 อ่านต่อ >
16. จารึกที่พระตำหนักปั้นหย่า 4 อ่านต่อ >
17. จารึกที่ศาลาเล็กวัดบวรนิเวศฯ 1 อ่านต่อ >
18. จารึกพระราชสาส์นสุพรรณบัฏพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 3 อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170