จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

บุคคล-กษัตริย์และผู้ครองเมืองเชียงใหม่

จำนวน 16 รายการ

1. จารึกสุวรรณปราสาท อ่านต่อ >
2. จารึกวัดเก้ายอด อ่านต่อ >
3. จารึกกังสดาล อ่านต่อ >
4. จารึกฐานพระเสตังคมณี อ่านต่อ >
5. จารึกพระพุทธบาทไม้มุก อ่านต่อ >
6. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดพันเตา 3 อ่านต่อ >
7. จารึกวัดเชียงมั่น อ่านต่อ >
8. จารึกวัดพวกชอด (เชียงราย) อ่านต่อ >
9. จารึกชาวอ้ายดาบเรือน อ่านต่อ >
10. จารึกวัดพระคำ อ่านต่อ >
11. จารึกหน้าอุโบสถวัดพระสิงห์ อ่านต่อ >
12. จารึกพระยาหลวงวชิรปราการ อ่านต่อ >
13. จารึกทำเนียบหัวเมืองและผู้ครองเมือง ทิศเหนือ (เมืองเชียงใหม่) อ่านต่อ >
14. จารึกบนแผ่นไม้วัดพระสิงห์ อ่านต่อ >
15. จารึกวัดพระธาตุลำปางหลวง 3 อ่านต่อ >
16. จารึกวัดอารามป่าญะ อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170