จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

บุคคล-กษัตริย์และผู้ครองเมืองพะเยา

จำนวน 13 รายการ

1. จารึกเจ้าสี่หมื่นผู้เป็นปู่เลี้ยง อ่านต่อ >
2. จารึกเจ้าสี่หมื่นสร้างพระพุทธรูป อ่านต่อ >
3. จารึกเจ้าหมื่นเลี้ยงมาเป็นเจ้าสี่หมื่น อ่านต่อ >
4. จารึกเจ้าเหนือหัวหมื่นพระญาสองแคว อ่านต่อ >
5. จารึกวัดเก้ายอด อ่านต่อ >
6. จารึกวัดเชียงมั่น อ่านต่อ >
7. จารึกเจ้าสี่หมื่นทำสีมาใหม่ อ่านต่อ >
8. จารึกเจ้าสี่หมื่นสร้างพระพุทธรูปและเจ้ามหาราชอุทิศที่นา อ่านต่อ >
9. จารึกเจ้าหัวแสนญาณกัลยา อ่านต่อ >
10. จารึกวัดวิสุทธาราม (ฝังจารึก) อ่านต่อ >
11. จารึกวัดพระคำ อ่านต่อ >
12. จารึกหัวแสนญาณกัลยากินเมืองพยาว อ่านต่อ >
13. จารึกวัดอารามป่าญะ อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170