จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

บุคคล-กษัตริย์และผู้ครองอาณาจักรหริภุญชัย

จำนวน 6 รายการ

1. จารึกพระเจ้าสววาธิสิทธิ 1 (วัดดอนแก้ว) อ่านต่อ >
2. จารึกพระเจ้าสววาธิสิทธิ 2 (วัดกู่กุด) อ่านต่อ >
3. จารึกธรรมมิกราชา อ่านต่อ >
4. จารึกวัดมหาวัน (ลำพูน) อ่านต่อ >
5. จารึกอาณาจักรปุนไชย อ่านต่อ >
6. จารึกวัดเวฬุวันอาราม อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170