จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

บุคคล-กษัตริย์และผู้ครองอาณาจักรล้านช้าง-สมเด็จพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชมหาราช

จำนวน 5 รายการ

1. จารึกวัดศรีเมือง อ่านเพิ่มเติม >
2. จารึกวัดจอมมณี อ่านเพิ่มเติม >
3. จารึกวัดไชยเชษฐา อ่านเพิ่มเติม >
4. จารึกวัดผดุงสุข ๑ อ่านเพิ่มเติม >
5. จารึกวัดศรีมงคล อ่านเพิ่มเติม >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170