จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

บุคคล-กษัตริย์และผู้ครองอาณาจักรล้านช้าง

จำนวน 13 รายการ

1. จารึกมุจลินทอาราม ๑ อ่านต่อ >
2. จารึกมุจลินทอาราม ๒ อ่านต่อ >
3. จารึกวัดศรีเมือง อ่านต่อ >
4. จารึกวัดไตรภูมิ ๑ อ่านต่อ >
5. จารึกวัดจอมมณี อ่านต่อ >
6. จารึกวัดไชยเชษฐา อ่านต่อ >
7. จารึกวัดแดนเมือง ๒ (จารึกวัดปัจจันตบุรี) อ่านต่อ >
8. จารึกวัดไตรภูมิ ๒ อ่านต่อ >
9. จารึกวัดผดุงสุข ๑ อ่านต่อ >
10. จารึกวัดผดุงสุข ๒ (ศิลาจารึกวัดถิ่นดุ่ง) อ่านต่อ >
11. จารึกวัดมณีโคตร อ่านต่อ >
12. จารึกวัดศรีบุญเรือง (หนองคาย) อ่านต่อ >
13. จารึกวัดศรีมงคล อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170