จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

บุคคล-กษัตริย์และผู้ครองอาณาจักรทวารวดี

จำนวน 4 รายการ

1. จารึกบ้านวังไผ่ อ่านต่อ >
2. จารึกเหรียญเงินทวารวดี (บ้านคูเมือง) อ่านต่อ >
3. จารึกเหรียญเงินทวารวดี (เมืองดงคอน 1) อ่านต่อ >
4. จารึกเหรียญเงินทวารวดี (อู่ทอง 1) อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170