จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

บุคคล-กษัตริย์และผู้ครองอาณาจักรขอมสมัยพระนคร

จำนวน 31 รายการ

1. จารึกเมืองพิมาย อ่านเพิ่มเติม >
2. จารึกโนนสัง อ่านเพิ่มเติม >
3. จารึกปราสาทตาเมือนธม ๕ อ่านเพิ่มเติม >
4. จารึกปราสาทหินพนมรุ้ง ๓ อ่านเพิ่มเติม >
5. จารึกปราสาทหินพนมรุ้ง ๗ อ่านเพิ่มเติม >
6. จารึกปราสาทหินพนมรุ้ง ๘ อ่านเพิ่มเติม >
7. จารึกปราสาทหินพระวิหาร ๒ อ่านเพิ่มเติม >
8. จารึกปราสาทหินพระวิหาร ๑ อ่านเพิ่มเติม >
9. จารึกพระศรีสูรยลักษมี อ่านเพิ่มเติม >
10. จารึกพระเจ้าสุริยวรมันที่ ๑ อ่านเพิ่มเติม >
11. จารึกแผ่นทองแดงอู่ทอง อ่านเพิ่มเติม >
12. จารึกเมืองเสมา อ่านเพิ่มเติม >
13. จารึกวัดกู่บ้านหนองบัว อ่านเพิ่มเติม >
14. จารึกวัดจงกอ อ่านเพิ่มเติม >
15. จารึกวัดมะกอก อ่านเพิ่มเติม >
16. จารึกวัดสุปัฏนาราม ๓ อ่านเพิ่มเติม >
17. จารึกสร้างเทวรูป อ่านเพิ่มเติม >
18. จารึกอัญชัยวรมัน อ่านเพิ่มเติม >
19. จารึกอุบมุง อ่านเพิ่มเติม >
20. จารึกบ้านพุทรา อ่านเพิ่มเติม >
21. จารึกปราสาทหินพนมวัน ๗ อ่านเพิ่มเติม >
22. จารึกวังสวนผักกาด อ่านเพิ่มเติม >
23. จารึกเชิงเทียนสัมฤทธิ์ อ่านเพิ่มเติม >
24. จารึกสังข์สัมฤทธิ์ อ่านเพิ่มเติม >
25. จารึกด่านประคำ อ่านเพิ่มเติม >
26. จารึกปราสาท อ่านเพิ่มเติม >
27. จารึกปราสาทตาเมียนโตจ อ่านเพิ่มเติม >
28. จารึกศาลสูงภาษาเขมร (หลักที่ ๑) อ่านเพิ่มเติม >
29. จารึกสด๊กก๊อกธม ๒ อ่านเพิ่มเติม >
30. จารึกสำนักนางขาว อ่านเพิ่มเติม >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170