จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

บุคคล-กษัตริย์และผู้ครองอาณาจักรขอมสมัยพระนคร

จำนวน 31 รายการ

1. จารึกเมืองพิมาย อ่านต่อ >
2. จารึกโนนสัง อ่านต่อ >
3. จารึกปราสาทตาเมือนธม 5 อ่านต่อ >
4. จารึกปราสาทหินพนมรุ้ง 3 อ่านต่อ >
5. จารึกปราสาทหินพนมรุ้ง 7 อ่านต่อ >
6. จารึกปราสาทหินพนมรุ้ง 8 อ่านต่อ >
7. จารึกปราสาทหินพระวิหาร 2 อ่านต่อ >
8. จารึกปราสาทหินพระวิหาร 1 อ่านต่อ >
9. จารึกพระศรีสูรยลักษมี อ่านต่อ >
10. จารึกพระเจ้าสุริยวรมันที่ 1 อ่านต่อ >
11. จารึกแผ่นทองแดงอู่ทอง อ่านต่อ >
12. จารึกเมืองเสมา อ่านต่อ >
13. จารึกวัดกู่บ้านหนองบัว อ่านต่อ >
14. จารึกวัดจงกอ อ่านต่อ >
15. จารึกวัดมะกอก อ่านต่อ >
16. จารึกวัดสุปัฏนาราม 3 อ่านต่อ >
17. จารึกสร้างเทวรูป อ่านต่อ >
18. จารึกอัญชัยวรมัน อ่านต่อ >
19. จารึกอุบมุง อ่านต่อ >
20. จารึกบ้านพุทรา อ่านต่อ >
21. จารึกปราสาทหินพนมวัน 7 อ่านต่อ >
22. จารึกวังสวนผักกาด อ่านต่อ >
23. จารึกเชิงเทียนสัมฤทธิ์ อ่านต่อ >
24. จารึกสังข์สัมฤทธิ์ อ่านต่อ >
25. จารึกด่านประคำ อ่านต่อ >
26. จารึกปราสาท อ่านต่อ >
27. จารึกปราสาทตาเมียนโตจ อ่านต่อ >
28. จารึกศาลสูงภาษาเขมร (หลักที่ 1) อ่านต่อ >
29. จารึกสด๊กก๊อกธม 2 อ่านต่อ >
30. จารึกสำนักนางขาว อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170