จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

บุคคล-กษัตริย์และผู้ครองนครลำปาง

จำนวน 10 รายการ

1. จารึกเจ้าหมื่นคำเพชร อ่านเพิ่มเติม >
2. จารึกวัดพระธาตุลำปางหลวง ๑ อ่านเพิ่มเติม >
3. จารึกการสร้างฉัตร อ่านเพิ่มเติม >
4. จารึกวัดพระธาตุลำปางหลวง ๒ อ่านเพิ่มเติม >
5. จารึกวัดพระธาตุลำปางหลวง ๓ อ่านเพิ่มเติม >
6. จารึกวัดเชียงราย อ่านเพิ่มเติม >
7. จารึกฐานพระพุทธรูปไสยาสน์วัดเกาะวาลุการาม อ่านเพิ่มเติม >
8. จารึกวัดคะตึกเชียงมั่น อ่านเพิ่มเติม >
9. จารึกการปฏิสังขรณ์ศาลาวัดพระธาตุลำปางหลวง อ่านเพิ่มเติม >
10. จารึกการสร้างวิหารวัดพระแก้วดอนเต้า อ่านเพิ่มเติม >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170