จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

บุคคล-กษัตริย์และผู้ครองนครลำปาง

จำนวน 10 รายการ

1. จารึกเจ้าหมื่นคำเพชร อ่านต่อ >
2. จารึกวัดพระธาตุลำปางหลวง 1 อ่านต่อ >
3. จารึกการสร้างฉัตร อ่านต่อ >
4. จารึกวัดพระธาตุลำปางหลวง 2 อ่านต่อ >
5. จารึกวัดพระธาตุลำปางหลวง 3 อ่านต่อ >
6. จารึกวัดเชียงราย อ่านต่อ >
7. จารึกฐานพระพุทธรูปไสยาสน์วัดเกาะวาลุการาม อ่านต่อ >
8. จารึกวัดคะตึกเชียงมั่น อ่านต่อ >
9. จารึกการปฏิสังขรณ์ศาลาวัดพระธาตุลำปางหลวง อ่านต่อ >
10. จารึกการสร้างวิหารวัดพระแก้วดอนเต้า อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170