จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

บุคคล-กษัตริย์และผู้ครองกรุงสุโขทัย

จำนวน 20 รายการ

1. จารึกนครชุม อ่านเพิ่มเติม >
2. จารึกเจดีย์น้อย อ่านเพิ่มเติม >
3. จารึกวัดป่ามะม่วง (ภาษาเขมร) อ่านเพิ่มเติม >
4. จารึกกฎหมายลักษณะโจร อ่านเพิ่มเติม >
5. จารึกคำปู่สบถ อ่านเพิ่มเติม >
6. จารึกปู่ขุนจิดขุนจอด อ่านเพิ่มเติม >
7. จารึกพ่อขุนรามคำแหง อ่านเพิ่มเติม >
8. จารึกพ่อขุนรามพล อ่านเพิ่มเติม >
9. จารึกวัดเชียงมั่น อ่านเพิ่มเติม >
10. จารึกรอยพระยุคลบาทวัดบวรฯ อ่านเพิ่มเติม >
11. จารึกวัดป่าแดง (แผ่นที่ ๑) อ่านเพิ่มเติม >
12. จารึกวัดป่าแดง (แผ่นที่ ๒) อ่านเพิ่มเติม >
13. จารึกวัดป่าแดง (แผ่นที่ ๓) อ่านเพิ่มเติม >
14. จารึกวัดป่ามะม่วง (ภาษาบาลี) อ่านเพิ่มเติม >
15. จารึกสองแคว อ่านเพิ่มเติม >
16. จารึกวัดศรีชุม อ่านเพิ่มเติม >
17. จารึกวัดเขาสุมนกูฏ อ่านเพิ่มเติม >
18. จารึกวัดบูรพาราม อ่านเพิ่มเติม >
19. จารึกวัดป่ามะม่วง (ภาษาไทย) หลักที่ ๒ อ่านเพิ่มเติม >
20. จารึกวัดหินตั้ง อ่านเพิ่มเติม >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170