จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

บุคคล-กษัตริย์และผู้ครองกรุงสุโขทัย

จำนวน 20 รายการ

1. จารึกนครชุม อ่านต่อ >
2. จารึกเจดีย์น้อย อ่านต่อ >
3. จารึกวัดป่ามะม่วง (ภาษาเขมร) อ่านต่อ >
4. จารึกกฎหมายลักษณะโจร อ่านต่อ >
5. จารึกคำปู่สบถ อ่านต่อ >
6. จารึกปู่ขุนจิดขุนจอด อ่านต่อ >
7. จารึกพ่อขุนรามคำแหง อ่านต่อ >
8. จารึกพ่อขุนรามพล อ่านต่อ >
9. จารึกวัดเชียงมั่น อ่านต่อ >
10. จารึกรอยพระยุคลบาทวัดบวรฯ อ่านต่อ >
11. จารึกวัดป่าแดง (แผ่นที่ 1) อ่านต่อ >
12. จารึกวัดป่าแดง (แผ่นที่ 2) อ่านต่อ >
13. จารึกวัดป่าแดง (แผ่นที่ 3) อ่านต่อ >
14. จารึกวัดป่ามะม่วง (ภาษาบาลี) อ่านต่อ >
15. จารึกสองแคว อ่านต่อ >
16. จารึกวัดศรีชุม อ่านต่อ >
17. จารึกวัดเขาสุมนกูฏ อ่านต่อ >
18. จารึกวัดบูรพาราม อ่านต่อ >
19. จารึกวัดป่ามะม่วง (ภาษาไทย) หลักที่ 2 อ่านต่อ >
20. จารึกวัดหินตั้ง อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170