จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

บุคคล-กรมสมเด็จพระเดชาดิศร

จำนวน 60 รายการ

1. จารึกโคลงโลกนิติ แผ่นที่ 8 (บทที่ 50-56) อ่านต่อ >
2. จารึกโคลงโลกนิติ แผ่นที่ 7 (บทที่ 43-49) อ่านต่อ >
3. จารึกโคลงโลกนิติ แผ่นที่ 5 (บทที่ 29-35) อ่านต่อ >
4. จารึกโคลงโลกนิติ แผ่นที่ 6 (บทที่ 36-42) อ่านต่อ >
5. จารึกโคลงโลกนิติ แผ่นที่ 4 (บทที่ 22-28) อ่านต่อ >
6. จารึกโคลงโลกนิติ แผ่นที่ 3 (บทที่ 15-21) อ่านต่อ >
7. จารึกโคลงโลกนิติ แผ่นที่ 2 (บทที่ 8-14) อ่านต่อ >
8. จารึกโคลงโลกนิติ แผ่นที่ 1 (บทที่ 1-7) อ่านต่อ >
9. จารึกโคลงโลกนิติ แผ่นที่ 40 (บทที่ 274-280) อ่านต่อ >
10. จารึกโคลงโลกนิติ แผ่นที่ 39 (บทที่ 267-273) อ่านต่อ >
11. จารึกโคลงโลกนิติ แผ่นที่ 37 (บทที่ 253-259) อ่านต่อ >
12. จารึกโคลงโลกนิติ แผ่นที่ 38 (บทที่ 260-266) อ่านต่อ >
13. จารึกโคลงโลกนิติ แผ่นที่ 36 (บทที่ 246-252) อ่านต่อ >
14. จารึกโคลงโลกนิติ แผ่นที่ 35 (บทที่ 239-245) อ่านต่อ >
15. จารึกโคลงโลกนิติ แผ่นที่ 34 (บทที่ 232-238) อ่านต่อ >
16. จารึกโคลงโลกนิติ แผ่นที่ 33 (บทที่ 225-231) อ่านต่อ >
17. จารึกโคลงโลกนิติ แผ่นที่ 31 (บทที่ 211-217) อ่านต่อ >
18. จารึกโคลงโลกนิติ แผ่นที่ 32 (บทที่ 218-224) อ่านต่อ >
19. จารึกโคลงโลกนิติ แผ่นที่ 29 (บทที่ 197-203) อ่านต่อ >
20. จารึกโคลงโลกนิติ แผ่นที่ 30 (บทที่ 204-210) อ่านต่อ >
21. จารึกโคลงโลกนิติ แผ่นที่ 28 (บทที่ 190-196) อ่านต่อ >
22. จารึกโคลงโลกนิติ แผ่นที่ 27 (บทที่ 183-189) อ่านต่อ >
23. จารึกโคลงโลกนิติ แผ่นที่ 26 (บทที่ 176-182) อ่านต่อ >
24. จารึกโคลงโลกนิติ แผ่นที่ 25 (บทที่ 169-175) อ่านต่อ >
25. จารึกโคลงโลกนิติ แผ่นที่ 15 (บทที่ 99-105) อ่านต่อ >
26. จารึกโคลงโลกนิติ แผ่นที่ 16 (บทที่ 106-112) อ่านต่อ >
27. จารึกโคลงโลกนิติ แผ่นที่ 13 (บทที่ 85-91) อ่านต่อ >
28. จารึกโคลงโลกนิติ แผ่นที่ 14 (บทที่ 92-98) อ่านต่อ >
29. จารึกโคลงโลกนิติ แผ่นที่ 12 (บทที่ 78-84) อ่านต่อ >
30. จารึกโคลงโลกนิติ แผ่นที่ 11 (บทที่ 71-77) อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170