จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

ที่อยู่ปัจจุบัน-วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม กรุงเทพฯ

จำนวน 40 รายการ

1. จารึกเพลงยาวกลบทและกลอักษร แผ่นที่ 11 (กลบทเสือซ่อนเล็บ) อ่านต่อ >
2. จารึกเพลงยาวกลบทและกลอักษร แผ่นที่ 12 (กลบทสบัดสบิ้ง) อ่านต่อ >
3. จารึกเพลงยาวกลบทและกลอักษร แผ่นที่ 13 (กลบทยัติภังค์) อ่านต่อ >
4. จารึกเพลงยาวกลบทและกลอักษร แผ่นที่ 14 (กลบทตรีพิศพรรณ) อ่านต่อ >
5. จารึกเพลงยาวกลบทและกลอักษร แผ่นที่ 15 (กลบทตรีประดับ) อ่านต่อ >
6. จารึกเพลงยาวกลบทและกลอักษร แผ่นที่ 16 (กลบทอักษรกลอนตาย) อ่านต่อ >
7. จารึกเพลงยาวกลบทและกลอักษร แผ่นที่ 17 (กลบทเบญจวรรณ์ห้าศรี) อ่านต่อ >
8. จารึกเพลงยาวกลบทและกลอักษร แผ่นที่ 18 (กลบทอักษรสลับล้วน) อ่านต่อ >
9. จารึกเพลงยาวกลบทและกลอักษร แผ่นที่ 19 (กลบทอักษรล้วน) อ่านต่อ >
10. จารึกเพลงยาวกลบทและกลอักษร แผ่นที่ 20 (กลบทพระจันท์ธรงกลด) อ่านต่อ >
11. จารึกเพลงยาวกลบทและกลอักษร แผ่นที่ 21 (กลบทสารถีชักรถ) อ่านต่อ >
12. จารึกเพลงยาวกลบทและกลอักษร แผ่นที่ 22 (กลบทวัวพันหลัก) อ่านต่อ >
13. จารึกเพลงยาวกลบทและกลอักษร แผ่นที่ 23 (กลบทนาคบริพันท์) อ่านต่อ >
14. จารึกเพลงยาวกลบทและกลอักษร แผ่นที่ 24 (กลบทนาคเกี้ยวกระหวัด) อ่านต่อ >
15. จารึกเพลงยาวกลบทและกลอักษร แผ่นที่ 25 (กลบทนาคราชแผลงฤทธิ์) อ่านต่อ >
16. จารึกเพลงยาวกลบทและกลอักษร แผ่นที่ 26 (กลบทระลอกแก้วกระทบฝั่ง) อ่านต่อ >
17. จารึกเพลงยาวกลบทและกลอักษร แผ่นที่ 27 (กลบทกบเต้นต่อยหอย) อ่านต่อ >
18. จารึกเพลงยาวกลบทและกลอักษร แผ่นที่ 28 (กลบทกบเต้นสลักเพช) อ่านต่อ >
19. จารึกเพลงยาวกลบทและกลอักษร แผ่นที่ 29 (กลบทกบเต้นสามตอน) อ่านต่อ >
20. จารึกเพลงยาวกลบทและกลอักษร แผ่นที่ 30 (กลบทกบเต้นกลางสระบัว) อ่านต่อ >
21. จารึกเพลงยาวกลบทและกลอักษร แผ่นที่ 31 (กลบทฟักพันท์ร้าน) อ่านต่อ >
22. จารึกเพลงยาวกลบทและกลอักษร แผ่นที่ 32 (กลบทกะแตไต่ไม้) อ่านต่อ >
23. จารึกเพลงยาวกลบทและกลอักษร แผ่นที่ 33 (กลบทฉัตร์สามชั้น) อ่านต่อ >
24. จารึกเพลงยาวกลบทและกลอักษร แผ่นที่ 34 (กลบทมังกรคายแก้ว) อ่านต่อ >
25. จารึกเพลงยาวกลบทและกลอักษร แผ่นที่ 35 (กลบทครอบจักรวาฬ) อ่านต่อ >
26. จารึกเพลงยาวกลบทและกลอักษร แผ่นที่ 36 (กลบทกวางเดิรดง) อ่านต่อ >
27. จารึกเพลงยาวกลบทและกลอักษร แผ่นที่ 37 (กลบทบัวบานกลีบ) อ่านต่อ >
28. จารึกเพลงยาวกลบทและกลอักษร แผ่นที่ 38 (กลบทอักษรสังวาศ) อ่านต่อ >
29. จารึกเพลงยาวกลบทและกลอักษร แผ่นที่ 39 (กลบทก้านต่อดอก) อ่านต่อ >
30. จารึกเพลงยาวกลบทและกลอักษร แผ่นที่ 40 (กลบทโตเหล้นหาง) อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170