จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

ที่อยู่ปัจจุบัน-จารึกในหอพระสมุดวชิราวุธ กรุงเทพมหานคร

จำนวน 8 รายการ

1. จารึกบ้านตาดทอง อ่านต่อ >
2. จารึกปราสาททัพเสียม ๑ อ่านต่อ >
3. จารึกปราสาททัพเสียม ๒ อ่านต่อ >
4. จารึกวัดป่ามะม่วง (ภาษาเขมร) อ่านต่อ >
5. จารึกวัดตะพาน อ่านต่อ >
6. จารึกด่านประคำ อ่านต่อ >
7. จารึกปราสาทตาเมียนโตจ อ่านต่อ >
8. จารึกวิภูติ อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170