จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

ที่อยู่ปัจจุบัน-จารึกในหอพระสมุดวชิรญาณ กรุงเทพมหานคร

จำนวน 26 รายการ

1. จารึกนครชุม อ่านเพิ่มเติม >
2. จารึกเมืองพิมาย อ่านเพิ่มเติม >
3. จารึกคาถาป้องกันอสนีบาต อ่านเพิ่มเติม >
4. จารึกเจดีย์น้อย อ่านเพิ่มเติม >
5. จารึกบ้านวังไผ่ อ่านเพิ่มเติม >
6. จารึกวัดบ้านมะค่า อ่านเพิ่มเติม >
7. จารึกเขารัง อ่านเพิ่มเติม >
8. จารึกป้านางเมาะ อ่านเพิ่มเติม >
9. จารึกปู่ขุนจิดขุนจอด อ่านเพิ่มเติม >
10. จารึกพระปิฎก อ่านเพิ่มเติม >
11. จารึกเยธมฺมาฯ ๔ (พระองค์ภาณุฯ ๑) อ่านเพิ่มเติม >
12. จารึกเยธมฺมาฯ ๕ (พระองค์ภาณุฯ ๒) อ่านเพิ่มเติม >
13. จารึกจันทบูร อ่านเพิ่มเติม >
14. จารึกเมืองศรีเทพ อ่านเพิ่มเติม >
15. จารึกพระอภิธรรม อ่านเพิ่มเติม >
16. จารึกวัดพระเสด็จ อ่านเพิ่มเติม >
17. จารึกเสาแปดเหลี่ยม (ลพบุรี) อ่านเพิ่มเติม >
18. จารึกหลังพระพิมพ์ดินเผาเมืองฟ้าแดดสูงยาง ๑ อ่านเพิ่มเติม >
19. จารึกหลังพระพิมพ์ดินเผาเมืองฟ้าแดดสูงยาง ๒ อ่านเพิ่มเติม >
20. จารึกแม่อักษรขอมขุดปรอท อ่านเพิ่มเติม >
21. จารึกอุทิศสิ่งของ อ่านเพิ่มเติม >
22. จารึกวัดเขาสุมนกูฏ อ่านเพิ่มเติม >
23. จารึกวัดบางสนุก อ่านเพิ่มเติม >
24. จารึกวัดอโสการาม อ่านเพิ่มเติม >
25. จารึกแสดงผลกรรมนำสู่นิพพาน อ่านเพิ่มเติม >
26. จารึกปราสาททามจาน อ่านเพิ่มเติม >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170