จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

ที่อยู่ปัจจุบัน-จารึกในหอพระสมุดวชิรญาณ กรุงเทพมหานคร

จำนวน 26 รายการ

1. จารึกนครชุม อ่านต่อ >
2. จารึกเมืองพิมาย อ่านต่อ >
3. จารึกคาถาป้องกันอสนีบาต อ่านต่อ >
4. จารึกเจดีย์น้อย อ่านต่อ >
5. จารึกบ้านวังไผ่ อ่านต่อ >
6. จารึกวัดบ้านมะค่า อ่านต่อ >
7. จารึกเขารัง อ่านต่อ >
8. จารึกป้านางเมาะ อ่านต่อ >
9. จารึกปู่ขุนจิดขุนจอด อ่านต่อ >
10. จารึกพระปิฎก อ่านต่อ >
11. จารึกเยธมฺมาฯ 4 (พระองค์ภาณุฯ 1) อ่านต่อ >
12. จารึกเยธมฺมาฯ 5 (พระองค์ภาณุฯ 2) อ่านต่อ >
13. จารึกจันทบูร อ่านต่อ >
14. จารึกเมืองศรีเทพ อ่านต่อ >
15. จารึกพระอภิธรรม อ่านต่อ >
16. จารึกวัดพระเสด็จ อ่านต่อ >
17. จารึกเสาแปดเหลี่ยม (ลพบุรี) อ่านต่อ >
18. จารึกหลังพระพิมพ์ดินเผาเมืองฟ้าแดดสูงยาง 1 อ่านต่อ >
19. จารึกหลังพระพิมพ์ดินเผาเมืองฟ้าแดดสูงยาง 2 อ่านต่อ >
20. จารึกแม่อักษรขอมขุดปรอท อ่านต่อ >
21. จารึกอุทิศสิ่งของ อ่านต่อ >
22. จารึกวัดเขาสุมนกูฏ อ่านต่อ >
23. จารึกวัดบางสนุก อ่านต่อ >
24. จารึกวัดอโสการาม อ่านต่อ >
25. จารึกแสดงผลกรรมนำสู่นิพพาน อ่านต่อ >
26. จารึกปราสาททามจาน อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170