จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

ที่อยู่ปัจจุบัน-จารึกในหอจดหมายเหตุ สำนักมิซซังต่างประเทศ ปารีส ฝรั่งเศส

จำนวน 66 รายการ

1. บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า ๒ อ่านเพิ่มเติม >
2. บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า ๑ อ่านเพิ่มเติม >
3. บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า ๕๐ อ่านเพิ่มเติม >
4. บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า ๖๖ อ่านเพิ่มเติม >
5. บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า ๑๐ อ่านเพิ่มเติม >
6. บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า ๑๑ อ่านเพิ่มเติม >
7. บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า ๑๖ อ่านเพิ่มเติม >
8. บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า ๖๒ อ่านเพิ่มเติม >
9. บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า ๑๒ อ่านเพิ่มเติม >
10. บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า ๑๓ อ่านเพิ่มเติม >
11. บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า ๑๔ อ่านเพิ่มเติม >
12. บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า ๑๕ อ่านเพิ่มเติม >
13. บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า ๑๗ อ่านเพิ่มเติม >
14. บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า ๑๘ อ่านเพิ่มเติม >
15. บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า ๑๙ อ่านเพิ่มเติม >
16. บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า ๒๑ อ่านเพิ่มเติม >
17. บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า ๒๐ อ่านเพิ่มเติม >
18. บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า ๒๒ อ่านเพิ่มเติม >
19. บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า ๒๓ อ่านเพิ่มเติม >
20. บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า ๒๔ อ่านเพิ่มเติม >
21. บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า ๒๕ อ่านเพิ่มเติม >
22. บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า ๒๖ อ่านเพิ่มเติม >
23. บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า ๒๗ อ่านเพิ่มเติม >
24. บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า ๒๘ อ่านเพิ่มเติม >
25. บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า ๒๙ อ่านเพิ่มเติม >
26. บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า ๓๐ อ่านเพิ่มเติม >
27. บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า ๓๑ อ่านเพิ่มเติม >
28. บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า ๓๒ อ่านเพิ่มเติม >
29. บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า ๓๓ อ่านเพิ่มเติม >
30. บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า ๓ อ่านเพิ่มเติม >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170