จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

ที่อยู่ปัจจุบัน-จารึกในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่

จำนวน 20 รายการ

1. จารึกสุวรรณปราสาท อ่านต่อ >
2. จารึกวัดแก้วหลาด อ่านต่อ >
3. จารึกพระพุทธบาทไม้มุก อ่านต่อ >
4. จารึกพุทธศตวรรษที่ ๒๑ อ่านต่อ >
5. จารึกเจ้าหมื่นงั่วเชียงของ อ่านต่อ >
6. จารึกเจ้าแสนดาบเรือนหน่อแก้ว อ่านต่อ >
7. จารึกมหาสามีญาณคัมภีระ อ่านต่อ >
8. จารึกวัดเชียงสา อ่านต่อ >
9. จารึกวัดพวกชอด (เชียงราย) อ่านต่อ >
10. จารึกหน้าอุโบสถวัดพระสิงห์ อ่านต่อ >
11. จารึกกู่วัดเสาหิน อ่านต่อ >
12. จารึกมหาเถรสัทธรรมไตรพิตร อ่านต่อ >
13. จารึกวัดอุทุมพรอาราม อ่านต่อ >
14. จารึกวัดยางหนุ่ม อ่านต่อ >
15. จารึกถ้ำเด่นงัว ๑ อ่านต่อ >
16. จารึกถ้ำเด่นงัว ๒ อ่านต่อ >
17. จารึกถ้ำเด่นงัว ๓ อ่านต่อ >
18. จารึกถ้ำเด่นงัว ๔ อ่านต่อ >
19. จารึกวัดมหาวัน (พะเยา) อ่านต่อ >
20. จารึกวิหารจันทรอาราม อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170