จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

ที่อยู่ปัจจุบัน-จารึกในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่

จำนวน 20 รายการ

1. จารึกสุวรรณปราสาท อ่านเพิ่มเติม >
2. จารึกวัดแก้วหลาด อ่านเพิ่มเติม >
3. จารึกพระพุทธบาทไม้มุก อ่านเพิ่มเติม >
4. จารึกพุทธศตวรรษที่ ๒๑ อ่านเพิ่มเติม >
5. จารึกเจ้าหมื่นงั่วเชียงของ อ่านเพิ่มเติม >
6. จารึกเจ้าแสนดาบเรือนหน่อแก้ว อ่านเพิ่มเติม >
7. จารึกมหาสามีญาณคัมภีระ อ่านเพิ่มเติม >
8. จารึกวัดเชียงสา อ่านเพิ่มเติม >
9. จารึกวัดพวกชอด (เชียงราย) อ่านเพิ่มเติม >
10. จารึกหน้าอุโบสถวัดพระสิงห์ อ่านเพิ่มเติม >
11. จารึกกู่วัดเสาหิน อ่านเพิ่มเติม >
12. จารึกมหาเถรสัทธรรมไตรพิตร อ่านเพิ่มเติม >
13. จารึกวัดอุทุมพรอาราม อ่านเพิ่มเติม >
14. จารึกวัดยางหนุ่ม อ่านเพิ่มเติม >
15. จารึกถ้ำเด่นงัว ๑ อ่านเพิ่มเติม >
16. จารึกถ้ำเด่นงัว ๒ อ่านเพิ่มเติม >
17. จารึกถ้ำเด่นงัว ๓ อ่านเพิ่มเติม >
18. จารึกถ้ำเด่นงัว ๔ อ่านเพิ่มเติม >
19. จารึกวัดมหาวัน (พะเยา) อ่านเพิ่มเติม >
20. จารึกวิหารจันทรอาราม อ่านเพิ่มเติม >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170