จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

ที่อยู่ปัจจุบัน-จารึกในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงแสน

จำนวน 24 รายการ

1. จารึกวัดกลางพยาว อ่านต่อ >
2. จารึกวัดเก้ายอด อ่านต่อ >
3. จารึกบนดินขอโรงเหนือ อ่านต่อ >
4. จารึกบนแผ่นอิฐธุกขัตยปั้น อ่านต่อ >
5. จารึกพุทธอุทานคาถา อ่านต่อ >
6. จารึกชาวอ้ายดาบเรือน อ่านต่อ >
7. จารึกชื่อคัมภีร์ อ่านต่อ >
8. จารึกฐานพระฤาษีวัชมฤค อ่านต่อ >
9. จารึกบนดินขอญาณปั้น อ่านต่อ >
10. จารึกบนแผ่นอิฐรัตนทัญ อ่านต่อ >
11. จารึกบนแผ่นอิฐอุทิศคนและเงินให้วัด อ่านต่อ >
12. จารึกบนแผ่นอิฐ อ่านต่อ >
13. จารึกพระศรีมหาโพธิ อ่านต่อ >
14. จารึกมหาเถรธรรมทิน อ่านต่อ >
15. จารึกวัดพระคำ อ่านต่อ >
16. จารึกหัวแสนญาณกัลยากินเมืองพยาว อ่านต่อ >
17. จารึกวัดพูขีง อ่านต่อ >
18. จารึกวัดทงแลง (มหาเถรปราสาทเจ้า) อ่านต่อ >
19. จารึกวัดมหาโพธิ อ่านต่อ >
20. จารึกอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย อ่านต่อ >
21. จารึกวัดบ้านยางหมากม่วง อ่านต่อ >
22. จารึกวัดบ้านแลง อ่านต่อ >
23. จารึกวัดปราสาท อ่านต่อ >
24. จารึกสร้างพระพุทธรูปวัดดอนยาง อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170