จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

ที่อยู่ปัจจุบัน-จารึกในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงแสน

จำนวน 24 รายการ

1. จารึกวัดกลางพยาว อ่านเพิ่มเติม >
2. จารึกวัดเก้ายอด อ่านเพิ่มเติม >
3. จารึกบนดินขอโรงเหนือ อ่านเพิ่มเติม >
4. จารึกบนแผ่นอิฐธุกขัตยปั้น อ่านเพิ่มเติม >
5. จารึกพุทธอุทานคาถา อ่านเพิ่มเติม >
6. จารึกชาวอ้ายดาบเรือน อ่านเพิ่มเติม >
7. จารึกชื่อคัมภีร์ อ่านเพิ่มเติม >
8. จารึกฐานพระฤาษีวัชมฤค อ่านเพิ่มเติม >
9. จารึกบนดินขอญาณปั้น อ่านเพิ่มเติม >
10. จารึกบนแผ่นอิฐรัตนทัญ อ่านเพิ่มเติม >
11. จารึกบนแผ่นอิฐอุทิศคนและเงินให้วัด อ่านเพิ่มเติม >
12. จารึกบนแผ่นอิฐ อ่านเพิ่มเติม >
13. จารึกพระศรีมหาโพธิ อ่านเพิ่มเติม >
14. จารึกมหาเถรธรรมทิน อ่านเพิ่มเติม >
15. จารึกวัดพระคำ อ่านเพิ่มเติม >
16. จารึกหัวแสนญาณกัลยากินเมืองพยาว อ่านเพิ่มเติม >
17. จารึกวัดพูขีง อ่านเพิ่มเติม >
18. จารึกวัดทงแลง (มหาเถรปราสาทเจ้า) อ่านเพิ่มเติม >
19. จารึกวัดมหาโพธิ อ่านเพิ่มเติม >
20. จารึกอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย อ่านเพิ่มเติม >
21. จารึกวัดบ้านยางหมากม่วง อ่านเพิ่มเติม >
22. จารึกวัดบ้านแลง อ่านเพิ่มเติม >
23. จารึกวัดปราสาท อ่านเพิ่มเติม >
24. จารึกสร้างพระพุทธรูปวัดดอนยาง อ่านเพิ่มเติม >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170