จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

ที่อยู่ปัจจุบัน-จารึกในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา

จำนวน 7 รายการ

1. จารึกคาถานมัสการพระบรมสารีริกธาตุ อ่านต่อ >
2. จารึกลานเงินภาษาไทย วัดมหาธาตุ อ่านต่อ >
3. จารึกแผ่นทองคำจากกรุพระปรางค์วัดราชบูรณะ ๑ อ่านต่อ >
4. จารึกแผ่นทองคำจากกรุพระปรางค์วัดราชบูรณะ ๒ อ่านต่อ >
5. จารึกแผ่นทองคำจากกรุพระปรางค์วัดราชบูรณะ ๓ อ่านต่อ >
6. จารึกอักษรอาหรับบนเหรียญทองคำ ๑ อ่านต่อ >
7. จารึกอักษรอาหรับบนเหรียญทองคำ ๒ อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170