จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

ที่อยู่ปัจจุบัน-จารึกในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง

จำนวน 24 รายการ

1. จารึกบนตราดินเผา ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง ทะเบียนเลขที่ 1706/2518 อ่านต่อ >
2. จารึกบนตราดินเผา ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง ทะเบียนเลขที่ 1694/2518 อ่านต่อ >
3. จารึกบนตราดินเผา ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง ทะเบียนเลขที่ 3/20 อ่านต่อ >
4. จารึกเยธมฺมาฯ บนแผ่นดินเผา (สุพรรณบุรี) อ่านต่อ >
5. จารึกบนตราดินเผา ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง ทะเบียนเลขที่ 215/2502 อ่านต่อ >
6. จารึกบนตราดินเผา ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง ทะเบียนเลขที่ 581/09 อ่านต่อ >
7. จารึกบนตราดินเผา ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง ทะเบียนเลขที่ 58/2510 อ่านต่อ >
8. จารึกบนตราดินเผา ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง ทะเบียนเลขที่ 17/4 อ่านต่อ >
9. จารึกบนตราดินเผา ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง ทะเบียนเลขที่ 2032/2518 อ่านต่อ >
10. จารึกบนตราดินเผา ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง ทะเบียนเลขที่ 1721/2518 อ่านต่อ >
11. จารึกเหรียญเงินทวารวดี (อู่ทอง 2) อ่านต่อ >
12. จารึกเหรียญเงินทวารวดี (คอกช้างดิน 1) อ่านต่อ >
13. จารึกเหรียญเงินทวารวดี (คอกช้างดิน 2) อ่านต่อ >
14. จารึกเหรียญเงินทวารวดี (คอกช้างดิน 3) อ่านต่อ >
15. จารึกเขาปุษยคีรี อ่านต่อ >
16. จารึกวัดโพธิ์คลาน อ่านต่อ >
17. จารึกใต้ฐานรูปพระเจ้าศุทโธทนะ (พระพุทธบิดา) อ่านต่อ >
18. จารึกอักษรปัลลวะ ภาษาบาลี บนพระพิมพ์ 1 (เมตเตยยโก) อ่านต่อ >
19. จารึกอักษรปัลลวะ ภาษาบาลี บนพระพิมพ์ 2 (สาริปุตโต) อ่านต่อ >
20. จารึกอักษรปัลลวะ ภาษาบาลี บนพระพิมพ์ 3 อ่านต่อ >
21. จารึกอักษรปัลลวะ ภาษาบาลี บนพระพิมพ์ 4 (โกลิวีโส) อ่านต่อ >
22. จารึกอักษรปัลลวะ ภาษาบาลี บนพระพิมพ์ 5 (กังขาเรวัตโต) อ่านต่อ >
23. จารึกอักษรปัลลวะ ภาษาบาลี บนพระพิมพ์ 6 (ปุณโณสุนาปรันโต) อ่านต่อ >
24. จารึกอักษรปัลลวะ ภาษาบาลี บนพระพิมพ์ 7 อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170