จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

ที่อยู่ปัจจุบัน-จารึกในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริภุญไชย

จำนวน 32 รายการ

1. จารึกเจ้าเมืองท้าวมุยเชียงรายสร้างพระพุทธรูป อ่านเพิ่มเติม >
2. จารึกเจ้าเหนือหัวหมื่นพระญาสองแคว อ่านเพิ่มเติม >
3. จารึกพระเจ้าตนหลวงเมืองพยาว อ่านเพิ่มเติม >
4. จารึกพระเจ้าสววาธิสิทธิ ๑ (วัดดอนแก้ว) อ่านเพิ่มเติม >
5. จารึกพระเจ้าสววาธิสิทธิ ๒ (วัดกู่กุด) อ่านเพิ่มเติม >
6. จารึกพระธาตุเจ้าเสด็จฯ อ่านเพิ่มเติม >
7. จารึกมหาสังฆราชาศรีตรีปิฎก อ่านเพิ่มเติม >
8. จารึกพญา อ่านเพิ่มเติม >
9. จารึกพุทธ อ่านเพิ่มเติม >
10. จารึกเจ้าพุดพัดเทวากร ๑ อ่านเพิ่มเติม >
11. จารึกเจ้าพุดพัดเทวากร ๒ อ่านเพิ่มเติม >
12. จารึกเจ้าพุดพัดเทวากร ๓ อ่านเพิ่มเติม >
13. จารึกเจ้าพุดพัดเทวากร ๔ อ่านเพิ่มเติม >
14. จารึกเจ้าพุดพัดเทวากร ๕ อ่านเพิ่มเติม >
15. จารึกพระสัตย์ปฏิญาณ อ่านเพิ่มเติม >
16. จารึกพระสุเมทังกรสร้างพระพุทธรูป อ่านเพิ่มเติม >
17. จารึกธรรมมิกราชา อ่านเพิ่มเติม >
18. จารึกวัดดอนแก้ว อ่านเพิ่มเติม >
19. จารึกวัดบ้านหลวย อ่านเพิ่มเติม >
20. จารึกวัดมหาวัน (ลำพูน) อ่านเพิ่มเติม >
21. จารึกวัดแสนข้าวห่อ (ตะจุ๊มหาเถร) อ่านเพิ่มเติม >
22. จารึกอาณาจักรปุนไชย อ่านเพิ่มเติม >
23. จารึกวัดทงแสง อ่านเพิ่มเติม >
24. จารึกวัดบุนบาน อ่านเพิ่มเติม >
25. จารึกวัดม่อนช้าง อ่านเพิ่มเติม >
26. จารึกวัดเวฬุวันอาราม อ่านเพิ่มเติม >
27. จารึกวัดหนองหนาม อ่านเพิ่มเติม >
28. จารึกสมบัติขันธเสมาวัดกู่แก้ว อ่านเพิ่มเติม >
29. จารึกสร้างมหามณฑป (เมืองพยาว) อ่านเพิ่มเติม >
30. จารึกหงศวดีศรีสัตยาธิษฐาน อ่านเพิ่มเติม >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170