จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

ที่อยู่ปัจจุบัน-จารึกในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริภุญไชย

จำนวน 33 รายการ

1. จารึกกษัตริย์ราชวงศ์มังราย อ่านต่อ >
2. จารึกเจ้าเมืองท้าวมุยเชียงรายสร้างพระพุทธรูป อ่านต่อ >
3. จารึกเจ้าเหนือหัวหมื่นพระญาสองแคว อ่านต่อ >
4. จารึกพระเจ้าตนหลวงเมืองพยาว อ่านต่อ >
5. จารึกพระเจ้าสววาธิสิทธิ 1 (วัดดอนแก้ว) อ่านต่อ >
6. จารึกพระเจ้าสววาธิสิทธิ 2 (วัดกู่กุด) อ่านต่อ >
7. จารึกพระธาตุเจ้าเสด็จฯ อ่านต่อ >
8. จารึกมหาสังฆราชาศรีตรีปิฎก อ่านต่อ >
9. จารึกพญา อ่านต่อ >
10. จารึกพุทธ อ่านต่อ >
11. จารึกเจ้าพุดพัดเทวากร 1 อ่านต่อ >
12. จารึกเจ้าพุดพัดเทวากร 2 อ่านต่อ >
13. จารึกเจ้าพุดพัดเทวากร 3 อ่านต่อ >
14. จารึกเจ้าพุดพัดเทวากร 4 อ่านต่อ >
15. จารึกเจ้าพุดพัดเทวากร 5 อ่านต่อ >
16. จารึกพระสัตย์ปฏิญาณ อ่านต่อ >
17. จารึกพระสุเมทังกรสร้างพระพุทธรูป อ่านต่อ >
18. จารึกธรรมมิกราชา อ่านต่อ >
19. จารึกวัดดอนแก้ว อ่านต่อ >
20. จารึกวัดบ้านหลวย อ่านต่อ >
21. จารึกวัดมหาวัน (ลำพูน) อ่านต่อ >
22. จารึกวัดแสนข้าวห่อ (ตะจุ๊มหาเถร) อ่านต่อ >
23. จารึกอาณาจักรปุนไชย อ่านต่อ >
24. จารึกวัดทงแสง อ่านต่อ >
25. จารึกวัดบุนบาน อ่านต่อ >
26. จารึกวัดม่อนช้าง อ่านต่อ >
27. จารึกวัดเวฬุวันอาราม อ่านต่อ >
28. จารึกวัดหนองหนาม อ่านต่อ >
29. จารึกสมบัติขันธเสมาวัดกู่แก้ว อ่านต่อ >
30. จารึกสร้างมหามณฑป (เมืองพยาว) อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170