จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

ที่อยู่ปัจจุบัน-จารึกในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช

จำนวน 11 รายการ

1. จารึกบนพระพิมพ์ อ่านต่อ >
2. จารึกเหรียญเงินทวารวดี (เมืองพรหมทิน) อ่านต่อ >
3. จารึกซับจำปา 3 อ่านต่อ >
4. จารึกซับจำปา 1 อ่านต่อ >
5. จารึกซับจำปา 2 อ่านต่อ >
6. จารึกฐานพระพุทธรูปยืนวัดมหาธาตุเมืองลพบุรี อ่านต่อ >
7. จารึกพุทธอุทานบ้านพรหมทิน อ่านต่อ >
8. จารึกอักษรมอญโบราณบนพระพิมพ์ 2 อ่านต่อ >
9. จารึกอักษรมอญโบราณบนพระพิมพ์ 3 อ่านต่อ >
10. จารึกหลังพระพุทธรูปนาคปรก อ่านต่อ >
11. จารึกบนแผ่นไม้บุษบกธรรมาสน์ วัดมณีชลขัณฑ์ อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170