จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

ที่อยู่ปัจจุบัน-จารึกในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รามคำแหง

จำนวน 11 รายการ

1. จารึกรอยพระพุทธบาทวัดศรีชุม อ่านต่อ >
2. จารึกฐานพระพุทธรูปศิลาเขียววัดข้าวสาร อ่านต่อ >
3. จารึกที่ฐานพระพุทธรูปสุโขทัย (นายญี่บุญ) อ่านต่อ >
4. จารึกที่ฐานพระพุทธรูปสุโขทัย (ออกหมื่นโปศเทพ) อ่านต่อ >
5. จารึกเจ้าวัดบริพารภิกษุ อ่านต่อ >
6. จารึกบนฐานประติมากรรม อ่านต่อ >
7. จารึกวัดโพธิ์หอม อ่านต่อ >
8. จารึกเจดีย์วัดมหาธาตุ อ่านต่อ >
9. จารึกวัดตระพังนาค อ่านต่อ >
10. จารึกวัดสรศักดิ์ อ่านต่อ >
11. จารึกวัดหินตั้ง อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170