จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

ที่อยู่ปัจจุบัน-จารึกในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

จำนวน 91 รายการ

1. จารึกเจ้าเถรศรีเทพคิริมานนท์ ๒ อ่านเพิ่มเติม >
2. จารึกฐานปราสาทโลหะ อ่านเพิ่มเติม >
3. จารึกเหรียญเงินทวารวดี (วัดพระประโทนเจดีย์ ๓) อ่านเพิ่มเติม >
4. จารึกช่องสระแจง อ่านเพิ่มเติม >
5. จารึกบ้านพังพวย อ่านเพิ่มเติม >
6. จารึกปราสาทหินพิมาย ๒ อ่านเพิ่มเติม >
7. จารึกปราสาทหินพิมาย ๑๓ อ่านเพิ่มเติม >
8. จารึกแผ่นทองแดงอู่ทอง อ่านเพิ่มเติม >
9. จารึกวัดมเหยงค์ อ่านเพิ่มเติม >
10. จารึกวัดมะกอก อ่านเพิ่มเติม >
11. จารึกศรีจานาศะ อ่านเพิ่มเติม >
12. จารึกศรีชยสิงหวรมัน อ่านเพิ่มเติม >
13. จารึกศาลเจ้าเมืองลพบุรี อ่านเพิ่มเติม >
14. จารึกกฎหมายลักษณะโจร อ่านเพิ่มเติม >
15. จารึกกษัตริย์ผู้เป็นธรรมิกราชาธิราช อ่านเพิ่มเติม >
16. จารึกดงแม่นางเมือง อ่านเพิ่มเติม >
17. จารึกเหรียญเงินทวารวดี (วัดพระประโทนเจดีย์ ๒) อ่านเพิ่มเติม >
18. จารึกวัดกำแพงงาม อ่านเพิ่มเติม >
19. จารึกฐานพระพุทธรูปทิดไสหง อ่านเพิ่มเติม >
20. จารึกพ่อขุนรามคำแหง อ่านเพิ่มเติม >
21. จารึกฐานพระพุทธรูปราชายุธิษฐิระ อ่านเพิ่มเติม >
22. จารึกธรรมจักร (นครปฐม) อ่านเพิ่มเติม >
23. จารึกเยธมฺมาฯ บนแผ่นอิฐ (สุพรรณบุรี) อ่านเพิ่มเติม >
24. จารึกเยธมฺมาฯ ๒ บนสถูปศิลา อ่านเพิ่มเติม >
25. จารึกบนฐานพระพุทธรูปวัดหัวเวียง อ่านเพิ่มเติม >
26. จารึกวัดหัวเวียงเมืองไชยา ๑ อ่านเพิ่มเติม >
27. จารึกวัดหัวเวียงเมืองไชยา ๒ อ่านเพิ่มเติม >
28. จารึกคาถาหัวใจพระพุทธคุณ อ่านเพิ่มเติม >
29. จารึกคาถาหัวใจพระสูตร อ่านเพิ่มเติม >
30. จารึกวัดใต้เทิง ๒ อ่านเพิ่มเติม >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170