จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

ที่อยู่ปัจจุบัน-จารึกในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

จำนวน 91 รายการ

1. จารึกเจ้าเถรศรีเทพคิริมานนท์ ๒ อ่านต่อ >
2. จารึกฐานปราสาทโลหะ อ่านต่อ >
3. จารึกเหรียญเงินทวารวดี (วัดพระประโทนเจดีย์ ๓) อ่านต่อ >
4. จารึกช่องสระแจง อ่านต่อ >
5. จารึกบ้านพังพวย อ่านต่อ >
6. จารึกปราสาทหินพิมาย ๒ อ่านต่อ >
7. จารึกปราสาทหินพิมาย ๑๓ อ่านต่อ >
8. จารึกแผ่นทองแดงอู่ทอง อ่านต่อ >
9. จารึกวัดมเหยงค์ อ่านต่อ >
10. จารึกวัดมะกอก อ่านต่อ >
11. จารึกศรีจานาศะ อ่านต่อ >
12. จารึกศรีชยสิงหวรมัน อ่านต่อ >
13. จารึกศาลเจ้าเมืองลพบุรี อ่านต่อ >
14. จารึกกฎหมายลักษณะโจร อ่านต่อ >
15. จารึกกษัตริย์ผู้เป็นธรรมิกราชาธิราช อ่านต่อ >
16. จารึกดงแม่นางเมือง อ่านต่อ >
17. จารึกเหรียญเงินทวารวดี (วัดพระประโทนเจดีย์ ๒) อ่านต่อ >
18. จารึกวัดกำแพงงาม อ่านต่อ >
19. จารึกฐานพระพุทธรูปทิดไสหง อ่านต่อ >
20. จารึกพ่อขุนรามคำแหง อ่านต่อ >
21. จารึกฐานพระพุทธรูปราชายุธิษฐิระ อ่านต่อ >
22. จารึกธรรมจักร (นครปฐม) อ่านต่อ >
23. จารึกเยธมฺมาฯ บนแผ่นอิฐ (สุพรรณบุรี) อ่านต่อ >
24. จารึกเยธมฺมาฯ ๒ บนสถูปศิลา อ่านต่อ >
25. จารึกบนฐานพระพุทธรูปวัดหัวเวียง อ่านต่อ >
26. จารึกวัดหัวเวียงเมืองไชยา ๑ อ่านต่อ >
27. จารึกวัดหัวเวียงเมืองไชยา ๒ อ่านต่อ >
28. จารึกคาถาหัวใจพระพุทธคุณ อ่านต่อ >
29. จารึกคาถาหัวใจพระสูตร อ่านต่อ >
30. จารึกวัดใต้เทิง ๒ อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170