จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

ที่อยู่ปัจจุบัน-จารึกในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

จำนวน 94 รายการ

1. จารึกเจ้าเถรศรีเทพคิริมานนท์ 2 อ่านต่อ >
2. จารึกฐานปราสาทโลหะ อ่านต่อ >
3. จารึกบนตราดินเผาจากเมืองนครปฐม 1 อ่านต่อ >
4. จารึกเหรียญเงินทวารวดี (วัดพระประโทนเจดีย์ 3) อ่านต่อ >
5. จารึกช่องสระแจง อ่านต่อ >
6. จารึกบ้านพังพวย อ่านต่อ >
7. จารึกปราสาทหินพิมาย 2 อ่านต่อ >
8. จารึกปราสาทหินพิมาย 13 อ่านต่อ >
9. จารึกพระศรีสูรยลักษมี อ่านต่อ >
10. จารึกแผ่นทองแดงอู่ทอง อ่านต่อ >
11. จารึกวัดมเหยงค์ อ่านต่อ >
12. จารึกวัดมะกอก อ่านต่อ >
13. จารึกศรีจานาศะ อ่านต่อ >
14. จารึกศรีชยสิงหวรมัน อ่านต่อ >
15. จารึกศาลเจ้าเมืองลพบุรี อ่านต่อ >
16. จารึกกฎหมายลักษณะโจร อ่านต่อ >
17. จารึกกษัตริย์ผู้เป็นธรรมิกราชาธิราช อ่านต่อ >
18. จารึกดงแม่นางเมือง อ่านต่อ >
19. จารึกเหรียญเงินทวารวดี (วัดพระประโทนเจดีย์ 2) อ่านต่อ >
20. จารึกวัดกำแพงงาม อ่านต่อ >
21. จารึกฐานพระพุทธรูปทิดไสหง อ่านต่อ >
22. จารึกพ่อขุนรามคำแหง อ่านต่อ >
23. จารึกฐานพระพุทธรูปราชายุธิษฐิระ อ่านต่อ >
24. จารึกธรรมจักร (นครปฐม) อ่านต่อ >
25. จารึกเยธมฺมาฯ บนแผ่นอิฐ (สุพรรณบุรี) อ่านต่อ >
26. จารึกเยธมฺมาฯ 2 บนสถูปศิลา อ่านต่อ >
27. จารึกบนฐานพระพุทธรูปวัดหัวเวียง อ่านต่อ >
28. จารึกวัดหัวเวียงเมืองไชยา 1 อ่านต่อ >
29. จารึกวัดหัวเวียงเมืองไชยา 2 อ่านต่อ >
30. จารึกคาถาหัวใจพระพุทธคุณ อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170