จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

ที่อยู่ปัจจุบัน-จารึกในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น

จำนวน 9 รายการ

1. จารึกบ้านหนองห้าง อ่านต่อ >
2. จารึกมุจลินทอาราม 1 อ่านต่อ >
3. จารึกมุจลินทอาราม 2 อ่านต่อ >
4. จารึกฐานพระพุทธรูปพิพิธภัณฑ์ขอนแก่น อ่านต่อ >
5. จารึกฐานพระพุทธรูป อ่านต่อ >
6. จารึกฐานสถูปดินเผาวัดหนองกระโดน อ่านต่อ >
7. จารึกสถาปนาสีมา อ่านต่อ >
8. จารึกสำนักนางขาว อ่านต่อ >
9. จารึกวัดพังเพา อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170