จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

ที่อยู่ปัจจุบัน-จารึกวัดอัษฎางคนิมิตร ชลบุรี

จำนวน 8 รายการ

1. จารึกวัดอัษฎางค์นิมิตร 2 อ่านต่อ >
2. จารึกวัดอัษฎางค์นิมิตร 3 อ่านต่อ >
3. จารึกวัดอัษฎางค์นิมิตร 4 อ่านต่อ >
4. จารึกวัดอัษฎางค์นิมิตร 5 อ่านต่อ >
5. จารึกวัดอัษฎางค์นิมิตร 6 อ่านต่อ >
6. จารึกวัดอัษฎางค์นิมิตร 7 อ่านต่อ >
7. จารึกวัดอัษฎางค์นิมิตร 8 อ่านต่อ >
8. จารึกวัดอัษฎางค์นิมิตร 1 อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170