จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

ที่อยู่ปัจจุบัน-จารึกวัดหมื่นล้าน

จำนวน 7 รายการ

1. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดหมื่นล้าน ๑ อ่านเพิ่มเติม >
2. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดหมื่นล้าน ๒ อ่านเพิ่มเติม >
3. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดหมื่นล้าน ๓ อ่านเพิ่มเติม >
4. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดหมื่นล้าน ๔ อ่านเพิ่มเติม >
5. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดหมื่นล้าน ๕ อ่านเพิ่มเติม >
6. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดหมื่นล้าน ๖ อ่านเพิ่มเติม >
7. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดหมื่นล้าน ๗ อ่านเพิ่มเติม >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170