จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

ที่อยู่ปัจจุบัน-จารึกวัดศรีโคมคำ พะเยา

จำนวน 50 รายการ

1. จารึกวัดดอนคราม อ่านต่อ >
2. จารึกเจ้าพันมหาดฯ อ่านต่อ >
3. จารึกเจ้าเมืองเชริง อ่านต่อ >
4. จารึกเจ้าสี่หมื่นผู้เป็นปู่เลี้ยง อ่านต่อ >
5. จารึกเจ้าหมื่นเลี้ยงมาเป็นเจ้าสี่หมื่น อ่านต่อ >
6. จารึกพระราชาอโศกราชฟังธรรมเทศนา อ่านต่อ >
7. จารึกพุทธรักษา อ่านต่อ >
8. จารึกมหาสังฆราชเจ้าผญาวัดหมื่นฯ อ่านต่อ >
9. จารึกมหาสามีเจ้าญาณเทพคุณวัดบ้านดอน อ่านต่อ >
10. จารึกการสร้างเจดีย์ อ่านต่อ >
11. จารึกคำสาปแช่ง อ่านต่อ >
12. จารึกเจ้าศรีฯ อ่านต่อ >
13. จารึกเจ้าสี่หมื่นทำสีมาใหม่ อ่านต่อ >
14. จารึกเจ้าสี่หมื่นสร้างพระพุทธรูปและเจ้ามหาราชอุทิศที่นา อ่านต่อ >
15. จารึกชิ้นส่วนของเสมา อ่านต่อ >
16. จารึกชิ้นส่วนหินทรายวัดห้วย แผ่นที่ ๑ อ่านต่อ >
17. จารึกชิ้นส่วนหินทรายวัดห้วย แผ่นที่ ๒ อ่านต่อ >
18. จารึกชิ้นส่วนหินทรายสันกู่ห้อ อ่านต่อ >
19. จารึกฐานพระพุทธรูปทีปังกรพ่อหลอมสร้าง อ่านต่อ >
20. จารึกฐานพระพุทธรูปพระเจ้าเถรองค์ ๒๖ อ่านต่อ >
21. จารึกฐานพระพุทธรูปพระเจ้าพ่อจน อ่านต่อ >
22. จารึกฐานพระพุทธรูปพระเถรอนงค์ อ่านต่อ >
23. จารึกฐานพระพุทธรูปพ่อบุญสร้าง อ่านต่อ >
24. จารึกฐานพระพุทธรูปพุดเถ้างางสร้าง อ่านต่อ >
25. จารึกพุทธศาสน์ อ่านต่อ >
26. จารึกมหาเถรสัทธรรมพีรคัมภีร์ฯ วัดสิบสองห้อง อ่านต่อ >
27. จารึกรอบฐานสถูปศิลา อ่านต่อ >
28. จารึกรอบองค์ระฆังสถูปศิลา อ่านต่อ >
29. จารึกรอยบุญ อ่านต่อ >
30. จารึกลุงพระเจ้า อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170