จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

ที่อยู่ปัจจุบัน-จารึกวัดศรีชุม สุโขทัย

จำนวน 52 รายการ

1. จารึกภาพชาดกวัดศรีชุม แผ่นที่ 13 (เสริววานิชชาดก) อ่านต่อ >
2. จารึกภาพชาดกวัดศรีชุม แผ่นที่ 86 (ไม่ระบุชื่อเรื่อง) อ่านต่อ >
3. จารึกภาพชาดกวัดศรีชุม แผ่นที่ 54 (กโปตกชาดก) อ่านต่อ >
4. จารึกภาพชาดกวัดศรีชุม แผ่นที่ 68 (กัญจนขัณฑชาดก) อ่านต่อ >
5. จารึกภาพชาดกวัดศรีชุม แผ่นที่ 17 (กัฏฐหาริชาดก) อ่านต่อ >
6. จารึกภาพชาดกวัดศรีชุม แผ่นที่ 82 (กาฬกัณณีชาดก) อ่านต่อ >
7. จารึกภาพชาดกวัดศรีชุม แผ่นที่ 23 (กัณฑินชาดก) อ่านต่อ >
8. จารึกภาพชาดกวัดศรีชุม แผ่นที่ 66 (กึผลชาดก) อ่านต่อ >
9. จารึกภาพชาดกวัดศรีชุม แผ่นที่ 39 (กุกกุรชาดก) อ่านต่อ >
10. จารึกภาพชาดกวัดศรีชุม แผ่นที่ 38 (กุรุงคมิคชาดก) อ่านต่อ >
11. จารึกภาพชาดกวัดศรีชุม แผ่นที่ 81 (ขทิรังคารชาดก) อ่านต่อ >
12. จารึกภาพชาดกวัดศรีชุม แผ่นที่ 32 (ขราทิยชาดก) อ่านต่อ >
13. จารึกภาพชาดกวัดศรีชุม แผ่นที่ 24 (คามณิชาดก) อ่านต่อ >
14. จารึกภาพชาดกวัดศรีชุม แผ่นที่ 14 (จุลกเศรษฐีชาดก) อ่านต่อ >
15. จารึกภาพชาดกวัดศรีชุม แผ่นที่ 64 (จุลชนกชาดก) อ่านต่อ >
16. จารึกภาพชาดกวัดศรีชุม แผ่นที่ 69 (ตโยธัมมชาดก) อ่านต่อ >
17. จารึกภาพชาดกวัดศรีชุม แผ่นที่ 15 (ตัณฑุลนาฬิชาดก) อ่านต่อ >
18. จารึกภาพชาดกวัดศรีชุม แผ่นที่ 50 (ติตติรชาดก) อ่านต่อ >
19. จารึกภาพชาดกวัดศรีชุม แผ่นที่ 28 (ติตถชาดก) อ่านต่อ >
20. จารึกภาพชาดกวัดศรีชุม แผ่นที่ 33 (ติปัลลัตถมิคคชาดก) อ่านต่อ >
21. จารึกภาพชาดกวัดศรีชุม แผ่นที่ 62 (ทุมเมธชาดก) อ่านต่อ >
22. จารึกภาพชาดกวัดศรีชุม แผ่นที่ 16 (เทวธรรมชาดก) อ่านต่อ >
23. จารึกภาพชาดกวัดศรีชุม แผ่นที่ 37 (นฬปานกชาดก) อ่านต่อ >
24. จารึกภาพชาดกวัดศรีชุม แผ่นที่ 61 (นักขัตตชาดก) อ่านต่อ >
25. จารึกภาพชาดกวัดศรีชุม แผ่นที่ 80 (นันทชาดก) อ่านต่อ >
26. จารึกภาพชาดกวัดศรีชุม แผ่นที่ 22 (นิโครธชาดก) อ่านต่อ >
27. จารึกภาพชาดกวัดศรีชุม แผ่นที่ 67 (ปัญจาวุธชาดก) อ่านต่อ >
28. จารึกภาพชาดกวัดศรีชุม แผ่นที่ 65 (ปุณณปาติกชาดก) อ่านต่อ >
29. จารึกภาพชาดกวัดศรีชุม แผ่นที่ 51 (พกชาดก) อ่านต่อ >
30. จารึกภาพชาดกวัดศรีชุม แผ่นที่ 71 (เภริวาทกชาดก) อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170