จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

ที่อยู่ปัจจุบัน-จารึกวัดลี พะเยา

จำนวน 27 รายการ

1. จารึกเจ้าสี่หมื่นพยาวฝังเสมาวัดลี อ่านเพิ่มเติม >
2. จารึกเจ้าสี่หมื่นสร้างพระพุทธรูป อ่านเพิ่มเติม >
3. จารึกเจ้าหมื่นลอมงคล อ่านเพิ่มเติม >
4. จารึกดวงชาตาบนส่วนยอดของใบเสมา อ่านเพิ่มเติม >
5. จารึกคอระฆังเจดีย์หินทรายวัดลี อ่านเพิ่มเติม >
6. จารึกคามวาสีอรัญวาสี อ่านเพิ่มเติม >
7. จารึกเจ้าหัวแสนญาณกัลยา อ่านเพิ่มเติม >
8. จารึกชิ้นส่วนแผ่นอิฐวัดลี อ่านเพิ่มเติม >
9. จารึกญอดเถรเจ้า อ่านเพิ่มเติม >
10. จารึกฐานพระพุทธรูปคำต่อนสร้าง อ่านเพิ่มเติม >
11. จารึกฐานพระพุทธรูปซาวจันสร้าง อ่านเพิ่มเติม >
12. จารึกฐานพระพุทธรูปซาวหมุกสร้าง อ่านเพิ่มเติม >
13. จารึกฐานพระพุทธรูปเถ้าเอ้ยสร้าง อ่านเพิ่มเติม >
14. จารึกฐานพระพุทธรูปพระพุทธสรณัง อ่านเพิ่มเติม >
15. จารึกฐานพระพุทธรูปพันชัมหล้าสร้าง อ่านเพิ่มเติม >
16. จารึกฐานพระพุทธรูปเมียนายร้อยสวนลิสร้าง อ่านเพิ่มเติม >
17. จารึกฐานพระพุทธรูปสามหมากม่วงสร้าง อ่านเพิ่มเติม >
18. จารึกฐานพระพุทธรูปพระพุทธตัณหังกร อ่านเพิ่มเติม >
19. จารึกด้านหลังฐานพระพุทธรูปหินทราย อ่านเพิ่มเติม >
20. จารึกตัวเลข อ่านเพิ่มเติม >
21. จารึกพบที่วัดลี อ่านเพิ่มเติม >
22. จารึกพระญางำเมืองและพระญาร่วง อ่านเพิ่มเติม >
23. จารึกวัดบ้านขามเมืองปัน อ่านเพิ่มเติม >
24. จารึกวัดบ้านยาง อ่านเพิ่มเติม >
25. จารึกวัดสุวัณณาราม อ่านเพิ่มเติม >
26. จารึกสมเด็จมหาสามีญาณเทพสร้างพิหารวัดกลาง อ่านเพิ่มเติม >
27. จารึกส่วนยอดของใบเสมา อ่านเพิ่มเติม >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170