จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

ที่อยู่ปัจจุบัน-จารึกวัดลี พะเยา

จำนวน 27 รายการ

1. จารึกเจ้าสี่หมื่นพยาวฝังเสมาวัดลี อ่านต่อ >
2. จารึกเจ้าสี่หมื่นสร้างพระพุทธรูป อ่านต่อ >
3. จารึกเจ้าหมื่นลอมงคล อ่านต่อ >
4. จารึกดวงชาตาบนส่วนยอดของใบเสมา อ่านต่อ >
5. จารึกคอระฆังเจดีย์หินทรายวัดลี อ่านต่อ >
6. จารึกคามวาสีอรัญวาสี อ่านต่อ >
7. จารึกเจ้าหัวแสนญาณกัลยา อ่านต่อ >
8. จารึกชิ้นส่วนแผ่นอิฐวัดลี อ่านต่อ >
9. จารึกญอดเถรเจ้า อ่านต่อ >
10. จารึกฐานพระพุทธรูปคำต่อนสร้าง อ่านต่อ >
11. จารึกฐานพระพุทธรูปซาวจันสร้าง อ่านต่อ >
12. จารึกฐานพระพุทธรูปซาวหมุกสร้าง อ่านต่อ >
13. จารึกฐานพระพุทธรูปเถ้าเอ้ยสร้าง อ่านต่อ >
14. จารึกฐานพระพุทธรูปพระพุทธสรณัง อ่านต่อ >
15. จารึกฐานพระพุทธรูปพันชัมหล้าสร้าง อ่านต่อ >
16. จารึกฐานพระพุทธรูปเมียนายร้อยสวนลิสร้าง อ่านต่อ >
17. จารึกฐานพระพุทธรูปสามหมากม่วงสร้าง อ่านต่อ >
18. จารึกฐานพระพุทธรูปพระพุทธตัณหังกร อ่านต่อ >
19. จารึกด้านหลังฐานพระพุทธรูปหินทราย อ่านต่อ >
20. จารึกตัวเลข อ่านต่อ >
21. จารึกพบที่วัดลี อ่านต่อ >
22. จารึกพระญางำเมืองและพระญาร่วง อ่านต่อ >
23. จารึกวัดบ้านขามเมืองปัน อ่านต่อ >
24. จารึกวัดบ้านยาง อ่านต่อ >
25. จารึกวัดสุวัณณาราม อ่านต่อ >
26. จารึกสมเด็จมหาสามีญาณเทพสร้างพิหารวัดกลาง อ่านต่อ >
27. จารึกส่วนยอดของใบเสมา อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170