จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

ที่อยู่ปัจจุบัน-จารึกวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม กรุงเทพมหานคร

จำนวน 1206 รายการ

31. จารึกโคลงโลกนิติ แผ่นที่ ๓๒ (บทที่ ๒๑๘ - ๒๒๔) อ่านต่อ >
32. จารึกโคลงโลกนิติ แผ่นที่ ๒๙ (บทที่ ๑๙๗ - ๒๐๓) อ่านต่อ >
33. จารึกโคลงโลกนิติ แผ่นที่ ๓๐ (บทที่ ๒๐๔ - ๒๑๐) อ่านต่อ >
34. จารึกโคลงโลกนิติ แผ่นที่ ๒๘ (บทที่ ๑๙๐ - ๑๙๖) อ่านต่อ >
35. จารึกโคลงโลกนิติ แผ่นที่ ๒๗ (บทที่ ๑๘๓ - ๑๘๙) อ่านต่อ >
36. จารึกโคลงโลกนิติ แผ่นที่ ๒๖ (บทที่ ๑๗๖ - ๑๘๒) อ่านต่อ >
37. จารึกโคลงโลกนิติ แผ่นที่ ๒๕ (บทที่ ๑๖๙ - ๑๗๕) อ่านต่อ >
38. จารึกโคลงโลกนิติ แผ่นที่ ๑๕ (บทที่ ๙๙ - ๑๐๕) อ่านต่อ >
39. จารึกโคลงโลกนิติ แผ่นที่ ๑๖ (บทที่ ๑๐๖ - ๑๑๒) อ่านต่อ >
40. จารึกโคลงโลกนิติ แผ่นที่ ๑๓ (บทที่ ๘๕ - ๙๑) อ่านต่อ >
41. จารึกโคลงโลกนิติ แผ่นที่ ๑๔ (บทที่ ๙๒ - ๙๘) อ่านต่อ >
42. จารึกโคลงโลกนิติ แผ่นที่ ๑๒ (บทที่ ๗๘ - ๘๔) อ่านต่อ >
43. จารึกโคลงโลกนิติ แผ่นที่ ๑๑ (บทที่ ๗๑ - ๗๗) อ่านต่อ >
44. จารึกโคลงโลกนิติ แผ่นที่ ๑๐ (บทที่ ๖๔ - ๗๐) อ่านต่อ >
45. จารึกโคลงโลกนิติ แผ่นที่ ๙ (บทที่ ๕๗ - ๖๓) อ่านต่อ >
46. จารึกสุภาษิตพระร่วง แผ่นที่ ๔ อ่านต่อ >
47. จารึกโคลงโลกนิติ แผ่นที่ ๒๓ (บทที่ ๑๕๕ - ๑๖๑) อ่านต่อ >
48. จารึกโคลงโลกนิติ แผ่นที่ ๒๔ (บทที่ ๑๖๒ - ๑๖๘) อ่านต่อ >
49. จารึกโคลงโลกนิติ แผ่นที่ ๒๑ (บทที่ ๑๔๑ - ๑๔๗) อ่านต่อ >
50. จารึกโคลงโลกนิติ แผ่นที่ ๒๒ (บทที่ ๑๔๘ - ๑๕๔) อ่านต่อ >
51. จารึกโคลงโลกนิติ แผ่นที่ ๒๐ (บทที่ ๑๓๔ - ๑๔๐) อ่านต่อ >
52. จารึกโคลงโลกนิติ แผ่นที่ ๑๙ (บทที่ ๑๒๗ - ๑๓๓) อ่านต่อ >
53. จารึกโคลงโลกนิติ แผ่นที่ ๑๘ (บทที่ ๑๒๐ - ๑๒๖) อ่านต่อ >
54. จารึกโคลงโลกนิติ แผ่นที่ ๑๗ (บทที่ ๑๑๓ - ๑๑๙) อ่านต่อ >
55. จารึกสุภาษิตพระร่วง แผ่นที่ ๒ อ่านต่อ >
56. จารึกสุภาษิตพระร่วง แผ่นที่ ๓ อ่านต่อ >
57. จารึกอรรถกถาชาดก ลำดับที่ ๔๖๔ จุลกุณาลชาดก (ศาลารายหลังที่ ๑๓ ศาลาวิมังสา) อ่านต่อ >
58. จารึกอรรถกถาชาดก ลำดับที่ ๔๖๓ สุปารกชาดก (ศาลารายหลังที่ ๑๓ ศาลาวิมังสา) อ่านต่อ >
59. จารึกอรรถกถาชาดก ลำดับที่ ๔๖๒ สังวรชาดก (ศาลารายหลังที่ ๑๓ ศาลาวิมังสา) อ่านต่อ >
60. จารึกสุภาษิตพระร่วง แผ่นที่ ๑ อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170