จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

ที่อยู่ปัจจุบัน-จารึกวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม กรุงเทพมหานคร

จำนวน 1206 รายการ

1. จารึกฐานพระพุทธรูปนายทิตไส อ่านต่อ >
2. จารึกโคลงภาพฤาษีดัดตน ท่าที่ ๑ (แก้เกียจ) อ่านต่อ >
3. จารึกโคลงภาพฤาษีดัดตน ท่าที่ ๑๖ (แก้เข่าแก้ขา) อ่านต่อ >
4. จารึกเรื่องนิรยกถา แผ่นที่ ๒ อ่านต่อ >
5. จารึกเรื่องนิรยกถา แผ่นที่ ๔ อ่านต่อ >
6. จารึกเรื่องริ้วกระบวนแห่พระกฐินพยุหยาตราทางสถลมารคที่คอสองศาลาหลังเหนือ แผ่นที่ ๑ อ่านต่อ >
7. จารึกเรื่องรามัญหุงข้าวทิพย์ แผ่นที่ ๓ อ่านต่อ >
8. จารึกเรื่องรามัญหุงข้าวทิพย์ แผ่นที่ ๒ อ่านต่อ >
9. จารึกเรื่องรามัญหุงข้าวทิพย์ แผ่นที่ ๑ อ่านต่อ >
10. จารึกเรื่องรามัญหุงข้าวทิพย์ แผ่นที่ ๔ อ่านต่อ >
11. จารึกเรื่องรามัญหุงข้าวทิพย์ แผ่นที่ ๕ อ่านต่อ >
12. จารึกอรรถกถาชาดก ลำดับที่ ๖๑ อสาตมันตชาดก (ศาลารายหลังที่ ๑ ศาลาเลื่อนศักดิ์) อ่านต่อ >
13. จารึกโคลงโลกนิติ แผ่นที่ ๘ (บทที่ ๕๐ - ๕๖) อ่านต่อ >
14. จารึกโคลงโลกนิติ แผ่นที่ ๗ (บทที่ ๔๓ - ๔๙) อ่านต่อ >
15. จารึกโคลงโลกนิติ แผ่นที่ ๕ (บทที่ ๒๙ - ๓๕) อ่านต่อ >
16. จารึกโคลงโลกนิติ แผ่นที่ ๖ (บทที่ ๓๖ - ๔๒) อ่านต่อ >
17. จารึกโคลงโลกนิติ แผ่นที่ ๔ (บทที่ ๒๒ - ๒๘) อ่านต่อ >
18. จารึกโคลงโลกนิติ แผ่นที่ ๓ (บทที่ ๑๕ - ๒๑) อ่านต่อ >
19. จารึกโคลงโลกนิติ แผ่นที่ ๒ (บทที่ ๘ - ๑๔) อ่านต่อ >
20. จารึกโคลงโลกนิติ แผ่นที่ ๑ (บทที่ ๑ - ๗) อ่านต่อ >
21. จารึกโคลงโลกนิติ แผ่นที่ ๔๐ (บทที่ ๒๗๔ - ๒๘๐) อ่านต่อ >
22. จารึกโคลงโลกนิติ แผ่นที่ ๓๙ (บทที่ ๒๖๗ - ๒๗๓) อ่านต่อ >
23. จารึกโคลงโลกนิติ แผ่นที่ ๓๗ (บทที่ ๒๕๓ - ๒๕๙) อ่านต่อ >
24. จารึกโคลงโลกนิติ แผ่นที่ ๓๘ (บทที่ ๒๖๐ - ๒๖๖) อ่านต่อ >
25. จารึกโคลงโลกนิติ แผ่นที่ ๓๖ (บทที่ ๒๔๖ - ๒๕๒) อ่านต่อ >
26. จารึกโคลงโลกนิติ แผ่นที่ ๓๕ (บทที่ ๒๓๙ - ๒๔๕) อ่านต่อ >
27. จารึกโคลงโลกนิติ แผ่นที่ ๓๔ (บทที่ ๒๓๒ - ๒๓๘) อ่านต่อ >
28. จารึกโคลงโลกนิติ แผ่นที่ ๓๓ (บทที่ ๒๒๕ - ๒๓๑) อ่านต่อ >
29. จารึกสุภาษิตพระร่วง แผ่นที่ ๕ อ่านต่อ >
30. จารึกโคลงโลกนิติ แผ่นที่ ๓๑ (บทที่ ๒๑๑ - ๒๑๗) อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170