จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

ที่อยู่ปัจจุบัน-จารึกวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร นครปฐม

จำนวน 98 รายการ

1. จารึกที่เสาหอระฆัง พระปฐมเจดีย์ หอที่ 1 แผ่นที่ 1 อ่านต่อ >
2. จารึกที่เสาหอระฆัง พระปฐมเจดีย์ หอที่ 1 แผ่นที่ 2 อ่านต่อ >
3. จารึกที่เสาหอระฆัง พระปฐมเจดีย์ หอที่ 2 แผ่นที่ 1 อ่านต่อ >
4. จารึกที่เสาหอระฆัง พระปฐมเจดีย์ หอที่ 1 แผ่นที่ 4 อ่านต่อ >
5. จารึกที่เสาหอระฆัง พระปฐมเจดีย์ หอที่ 2 แผ่นที่ 2 อ่านต่อ >
6. จารึกที่เสาหอระฆัง พระปฐมเจดีย์ หอที่ 2 แผ่นที่ 3 อ่านต่อ >
7. จารึกที่เสาหอระฆัง พระปฐมเจดีย์ หอที่ 2 แผ่นที่ 4 อ่านต่อ >
8. จารึกที่เสาหอระฆัง พระปฐมเจดีย์ หอที่ 3 แผ่นที่ 1 อ่านต่อ >
9. จารึกที่เสาหอระฆัง พระปฐมเจดีย์ หอที่ 1 แผ่นที่ 3 อ่านต่อ >
10. จารึกที่เสาหอระฆัง พระปฐมเจดีย์ หอที่ 3 แผ่นที่ 2 อ่านต่อ >
11. จารึกที่เสาหอระฆัง พระปฐมเจดีย์ หอที่ 3 แผ่นที่ 3 อ่านต่อ >
12. จารึกที่เสาหอระฆัง พระปฐมเจดีย์ หอที่ 3 แผ่นที่ 4 อ่านต่อ >
13. จารึกที่เสาหอระฆัง พระปฐมเจดีย์ หอที่ 4 แผ่นที่ 1 อ่านต่อ >
14. จารึกที่เสาหอระฆัง พระปฐมเจดีย์ หอที่ 4 แผ่นที่ 2 อ่านต่อ >
15. จารึกที่เสาหอระฆัง พระปฐมเจดีย์ หอที่ 4 แผ่นที่ 3 อ่านต่อ >
16. จารึกที่เสาหอระฆัง พระปฐมเจดีย์ หอที่ 4 แผ่นที่ 4 อ่านต่อ >
17. จารึกที่เสาหอระฆัง พระปฐมเจดีย์ หอที่ 5 แผ่นที่ 1 อ่านต่อ >
18. จารึกที่เสาหอระฆัง พระปฐมเจดีย์ หอที่ 5 แผ่นที่ 2 อ่านต่อ >
19. จารึกที่เสาหอระฆัง พระปฐมเจดีย์ หอที่ 5 แผ่นที่ 3 อ่านต่อ >
20. จารึกที่เสาหอระฆัง พระปฐมเจดีย์ หอที่ 5 แผ่นที่ 4 อ่านต่อ >
21. จารึกที่เสาหอระฆัง พระปฐมเจดีย์ หอที่ 6 แผ่นที่ 1 อ่านต่อ >
22. จารึกที่เสาหอระฆัง พระปฐมเจดีย์ หอที่ 6 แผ่นที่ 2 อ่านต่อ >
23. จารึกที่เสาหอระฆัง พระปฐมเจดีย์ หอที่ 6 แผ่นที่ 3 อ่านต่อ >
24. จารึกที่เสาหอระฆัง พระปฐมเจดีย์ หอที่ 6 แผ่นที่ 4 อ่านต่อ >
25. จารึกที่เสาหอระฆัง พระปฐมเจดีย์ หอที่ 7 แผ่นที่ 1 อ่านต่อ >
26. จารึกที่เสาหอระฆัง พระปฐมเจดีย์ หอที่ 7 แผ่นที่ 2 อ่านต่อ >
27. จารึกที่เสาหอระฆัง พระปฐมเจดีย์ หอที่ 7 แผ่นที่ 3 อ่านต่อ >
28. จารึกที่เสาหอระฆัง พระปฐมเจดีย์ หอที่ 7 แผ่นที่ 4 อ่านต่อ >
29. จารึกที่เสาหอระฆัง พระปฐมเจดีย์ หอที่ 8 แผ่นที่ 1 อ่านต่อ >
30. จารึกที่เสาหอระฆัง พระปฐมเจดีย์ หอที่ 8 แผ่นที่ 2 อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170