จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

ที่อยู่ปัจจุบัน-จารึกวัดพระปฐมเจดีย์ นครปฐม

จำนวน 121 รายการ

1. จารึกเยธมฺมาฯ 1 (ระเบียงด้านขวาองค์พระปฐมเจดีย์) อ่านต่อ >
2. จารึกเยธมฺมาฯ 3 (หน้าศาลเจ้าฯ) อ่านต่อ >
3. จารึกที่ระเบียงคดรอบองค์พระปฐมเจดีย์ ห้องที่ 1 (คาถาสรรเสริญพระพุทธคุณ) อ่านต่อ >
4. จารึกที่ระเบียงคดรอบองค์พระปฐมเจดีย์ ห้องที่ 2 (คาถาธรรมบท ยมกวรรคที่ 1) อ่านต่อ >
5. จารึกที่ระเบียงคดรอบองค์พระปฐมเจดีย์ ห้องที่ 3 (คาถาธรรมบท ยมกวรรคที่ 1) อ่านต่อ >
6. จารึกที่ระเบียงคดรอบองค์พระปฐมเจดีย์ ห้องที่ 5 (คาถาธรรมบท อัปปมาทวรรคที่ 2) อ่านต่อ >
7. จารึกที่ระเบียงคดรอบองค์พระปฐมเจดีย์ ห้องที่ 4 (คาถาธรรมบท ยมกวรรคที่ 1) อ่านต่อ >
8. จารึกที่ระเบียงคดรอบองค์พระปฐมเจดีย์ ห้องที่ 6 (คาถาธรรมบท อัปปมาทวรรคที่ 2) อ่านต่อ >
9. จารึกที่ระเบียงคดรอบองค์พระปฐมเจดีย์ ห้องที่ 10 (คาถาธรรมบท ปุปผวรรคที่ 4) อ่านต่อ >
10. จารึกที่ระเบียงคดรอบองค์พระปฐมเจดีย์ ห้องที่ 11 (คาถาธรรมบท พาลวรรคที่ 5) อ่านต่อ >
11. จารึกที่ระเบียงคดรอบองค์พระปฐมเจดีย์ ห้องที่ 7 (คาถาธรรมบท จิตตวรรคที่ 3) อ่านต่อ >
12. จารึกที่ระเบียงคดรอบองค์พระปฐมเจดีย์ ห้องที่ 8 (คาถาธรรมบท จิตตวรรคที่ 3) อ่านต่อ >
13. จารึกที่ระเบียงคดรอบองค์พระปฐมเจดีย์ ห้องที่ 9 (คาถาธรรมบท บุปผวรรคที่ 4) อ่านต่อ >
14. จารึกที่ระเบียงคดรอบองค์พระปฐมเจดีย์ ห้องที่ 12 (คาถาธรรมบท พาลวรรคที่ 5) อ่านต่อ >
15. จารึกที่ระเบียงคดรอบองค์พระปฐมเจดีย์ ห้องที่ 13 (คาถาธรรมบท พาลวรรคที่ 5) อ่านต่อ >
16. จารึกที่ระเบียงคดรอบองค์พระปฐมเจดีย์ ห้องที่ 14 (คาถาธรรมบท บัณฑิตวรรคที่ 6) อ่านต่อ >
17. จารึกที่ระเบียงคดรอบองค์พระปฐมเจดีย์ ห้องที่ 15 (คาถาธรรมบท บัณฑิตวรรคที่ 6) อ่านต่อ >
18. จารึกที่ระเบียงคดรอบองค์พระปฐมเจดีย์ ห้องที่ 16 (คาถาธรรมบท อรหันตวรรคที่ 7) อ่านต่อ >
19. จารึกที่ระเบียงคดรอบองค์พระปฐมเจดีย์ ห้องที่ 17 (คาถาธรรมบท อรหันตวรรคที่ 7 และสหัสวรรคที่ 8) อ่านต่อ >
20. จารึกที่ระเบียงคดรอบองค์พระปฐมเจดีย์ ห้องที่ 18 (คาถาธรรมบท สหัสวรรคที่ 8) อ่านต่อ >
21. จารึกที่ระเบียงคดรอบองค์พระปฐมเจดีย์ ห้องที่ 19 (คาถาธรรมบท สหัสสวรรคที่ 8) อ่านต่อ >
22. จารึกที่ระเบียงคดรอบองค์พระปฐมเจดีย์ ห้องที่ 20 (คาถาธรรมบท ปาปวรรคที่ 9) อ่านต่อ >
23. จารึกที่ระเบียงคดรอบองค์พระปฐมเจดีย์ ห้องที่ 22 (คาถาธรรมบท ทัณฑวรรคที่ 10) อ่านต่อ >
24. จารึกที่ระเบียงคดรอบองค์พระปฐมเจดีย์ ห้องที่ 21 (คาถาธรรมบท ปาปวรรคที่ 9) อ่านต่อ >
25. จารึกที่ระเบียงคดรอบองค์พระปฐมเจดีย์ ห้องที่ 23 (คาถาธรรมบท ฑัณทวรรคที่ 10) อ่านต่อ >
26. จารึกที่ระเบียงคดรอบองค์พระปฐมเจดีย์ ห้องที่ 24 (คาถาธรรมบท ทัณฑวรรคที่ 10 และชราวรรคที่ 11) อ่านต่อ >
27. จารึกที่ระเบียงคดรอบองค์พระปฐมเจดีย์ ห้องที่ 25 (คาถาธรรมบท ชราวรรคที่ 11) อ่านต่อ >
28. จารึกที่ระเบียงคดรอบองค์พระปฐมเจดีย์ ห้องที่ 26 (คาถาธรรมบท ชราวรรคที่ 11 และอัตตวรรคที่ 12) อ่านต่อ >
29. จารึกที่ระเบียงคดรอบองค์พระปฐมเจดีย์ ห้องที่ 27 (คาถาธรรมบท อัตตวรรคที่ 12) อ่านต่อ >
30. จารึกที่ระเบียงคดรอบองค์พระปฐมเจดีย์ ห้องที่ 28 (คาถาธรรมบท โลกวรรคที่ 13) อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170